Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Största trygghetsreformen på svensk arbetsmarknad i modern tid

Nu genomför vi den största trygghetsreformen på svensk arbetsmarknad i modern tid. Alla som jobbar ska kunna utvecklas, vidareutbilda sig och ställa om under ett helt arbetsliv.

Arbetstagare, oavsett anställningsform, kommer att ha möjlighet till omställningsstöd och studiestöd för att ställa om och vidareutbilda sig under hela sitt arbetsliv. Samtidigt stärker vi anställningsskyddet för dem med osäkra anställningar.

Staten och arbetsmarknadens parter tar nu ett gemensamt helhetsgrepp om både anställningsskyddet och utbildningspolitiken. Detta lägger en helt ny grund för trygghet, omställning och livslångt lärande på svensk arbetsmarknad. Reformerna innebär att:

  • Ett nytt studiestöd införs som gör det mycket enklare att utbilda sig mitt i livet och motsvarar 80 procent av lönen för de allra flesta. Stödet riktar in sig på utbildningar som stärker individens ställning på arbetsmarknaden. Du kan exempelvis få stöd för att läsa till undersköterska eller läsa en pedagogisk utbildning för att bli yrkeslärare på fordonsprogrammet. Det kommer dessutom gå att läsa de flesta av alla yrkeshögskoleutbildningar, som vi vet ligger nära arbetsmarknaden.
  • Fler ska få hjälp att ställa om när anställningen är på väg att ta slut. Ett nytt omställningsstöd införs för anställda som inte omfattas av kollektivavtal. Oavsett om du jobbar heltid eller deltid – är visstidsanställd eller fast anställd – så kommer du ha möjlighet att få omställningsstöd när anställningen är på väg att upphöra.
  • Anställningsskyddet stärks för dem med otrygga jobb. Det ska inte längre gå att stapla otrygga anställningar på varandra och tiden till en tillsvidareanställning från visstidsanställning halveras. Vi sätter stopp för möjligheten att från en dag till en annan sänka arbetstiden, så kallad hyvling. Turordningsreglerna och omställningstid ska framöver följas även när det gäller arbetstid. Och nu skrivs heltid som norm in i lagen om anställningsskydd (LAS).

Sverige ska fortsätta konkurrera med kompetens, trygghet och hög omställningsförmåga. Inte med låga löner.

Uppdaterades senast: