Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Uttalande av Stefan Löfven 17 juni 2021

Sverige befinner sig i ett allvarligt läge, vi är fortfarande i en pandemi. En pandemi som prövat landet hårt. Som en konsekvens av pandemin genomgår vi också en ekonomisk kris. Människor har mist sina jobb, andra har sett sina livsverk gå i konkurs.

Att kasta in Sverige i en politisk kris i detta svåra läge för landet är inte ansvarsfullt. Att driva landet till misstroendeomröstning med hänvisning till ett förslag som inte existerar, och utan en plan för framtiden – det är inte ansvarsfullt.

Det är inte vad det svenska folket förväntar sig av politiken. Men det är precis det som Vänsterpartiet tillsammans med Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna nu gör.

När det gäller själva sakfrågan: Vi kommer aldrig att acceptera marknads­hyror. Det har aldrig varit aktuellt. Jag har samma uppfattning om marknadshyror som Vänsterpartiet. Det finns heller inget regeringsförslag utan det som finns är ett utredningsbetänkande om hyressättningen i nyproduktion.

Regeringen har bjudit in Hyresgästföreningen, Fastighetsägarna och Sveriges allmännytta – det vill säga bostadsmarknadens parter – till en dialog om utredningens förslag. Det är en inbjudan som Hyresgästföreningen välkomnat. Regeringen har dessutom lyft saker vi vill arbeta vidare med, så att förslagen bättre motsvarar vad vi var överens om i Januariavtalet. Ett färdigt förslag kommer att finnas först vid slutet av året.

Sedan den regering jag leder tillträdde 2014 har bostadsbyggandet ökat kraftigt. Under 2020 färdigställdes det mer än dubbelt så många hyresrätter som 2014. 60 000 bostäder har påbörjats det senaste året. Trenden är att de flesta nya lägenheter som färdigställs är hyresrätter. Det beror bland annat på regeringens investeringsstöd – som existerar tack vare Januariavtalet.

Jag står upp för den svenska modellen alla dagar i veckan. Det gäller självklart även på bostadsmarknaden.

Det är en farlig väg som Vänsterpartiet tillsammans med de högerkonservativa partierna nu gemensamt beträder. Särskilt då dessa fyra partier varken är överens om sakfrågan eller har en gemensam plan för att ta Sverige framåt – tvärt om. Dessa fyra partier är nu skyldiga svenska folket ett besked om vad deras regeringsalternativ är.

 

Uppdaterades senast: