Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Regeringen föreslår att en familjevecka ska införas

Regeringen lämnar nu ett förslag om att införa en familjevecka för att göra det lättare för föräldrar att kombinera familjeliv och yrkesliv.

Personalen i svensk välfärd har på många håll för få kollegor, orimlig arbetsbörda och inte tillräckligt bra arbetsvillkor, det har inte minst den pågående krisen visat.

Likt en rad andra löntagare – industriarbetare, poliser, byggare, butikspersonal, busschaufförer och många fler – har de som arbetar i välfärden exempelvis inte kunnat arbeta hemma för att undvika smitta. De har heller inte kunnat jobba hemifrån när deras barn varit snuviga. Deras vardag har varit svår att få ihop, precis som den ofta är – även när landet inte är drabbat av en pandemi.

Vi vill underlätta för alla de som kämpar med att kombinera arbetslivet med familjelivet. För de som inte kan jobba hemma när skolan eller förskolan är stängd. Vi vill bidra till att göra arbetande föräldrars vardag enklare och vi vill ge dem möjlighet till mer tid tillsammans med sina barn.

Därför föreslår regeringen nu en ny föräldrapenningsförmån till föräldrar som har barn som är mellan fyra och sexton år gamla. Det här innebär att en familj med två föräldrar får förmånen under sex dagar per år, fördelat på dem båda – tre dagar vardera – och under högst sex dagar per år till en förälder som har ensam vårdnad om barn.

Föräldrapenningsförmånen föreslås beräknas på samma sätt som tillfällig föräldrapenning. Regeringen föreslår att familjeveckan börja gälla 4 april 2022.

Läs mer på regeringen.se Länk till annan webbplats.

Uppdaterades senast: