Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Annelie Karlssons röstförklaring

Röstförklaring av Annelie Karlsson, gruppledare för Socialdemokraterna, med anledning av misstroendeomröstning mot Stefan Löfven den 21 juni 2021.

Herr talman,

Om drygt ett år är det val till riksdag, region och kommun, en dag när svenska folket bestämmer vilka som ska företräda dem i våra demokratiska församlingar.

Jag är beredd att ta debatten på gator och torg med väljarna under valrörelsen, både om marknadshyror och andra frågor, oavsett om den sker nästa år eller redan i år.

Vi ska inte ha marknadshyror. Marknadshyror är inte heller det som vi tar ställning till idag, även om Vänsterpartiet vill göra det gällande.

Vi är här därför att Vänsterpartiet vill att vi ska vara det.

I går föreslog Januariavtalets partier att parterna på bostadsmarknaden skulle skulle få förhandla om hyresmodellen i nyproduktion.

Mönstret är förhandlingarna mellan arbets­marknadens parter om anställningstrygghet och omställning.

Om hyresgäster, allmännytta och privata fastighetsägare når en överens­kommelse ska regeringen lägga förslag i linje med den.

Detta är vad Vänsterpartiet tidigare krävt.

Ändå samlas vi här idag, och det beklagar jag. Om yrkande om misstroende vinner bifall stängs dörren till en lösning förhandlad av parterna.

Vänsterpartiet har krokat arm med det högerkonservativa blocket och bildar därigenom en ohelig allians som kan fälla statsministern på grund av en fråga som partierna inte är överens om sinsemellan.

Man kan fundera ett slag kring hur ett alternativ till en regering som leds av statsminister Stefan Löfven ser ut.

De partier som röstar för att fälla regeringen, blir oss svaret skyldig, eftersom de i sig inte utgör ett underlag för en ny regering.

Koalitionen av Vänsterpartiet, Moderaterna, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna saknar en plan för Sverige.

Herr talman, vi är fortfarande mitt uppe i en pandemi. Runt om i landet sker stora ansträngningar, för att vårda sjuka,

att ge anställda i sjukvården välbehövlig ledighet, hantera utmaningarna på arbetsmarknaden och successivt återstarta samhället.

Människor i Sverige ser fram emot midsommar och ljusare tider, inte en politisk kris.

Vi politiker har fått ett valresultat att förvalta – människor förväntar sig att vi ska klara det.

Man kan tycka att Vänsterpartiet borde ha starka skäl för att utnyttja parlamentarismens starkaste verktyg och framkalla en politisk kris.

Anledningen för en sådan drastisk åtgärd bör vara glasklar.

Det är den inte.

Vänsterpartiet påstår att regeringen lagt fram förslag om införandet av marknads­hyror.

Vänsterpartiets påstående förtjänar att granskas.

Regeringen har inte lagt fram ett förslag. Punkt.

Varken om marknadshyror eller fri hyres­sättning för nya lägenheter.

Att utnyttja misstroendevapnet mot statsministern för att protestera mot ett utredningsbetänkande är orimligt.

Dagens knapptryckningar öppnar upp för ovisshet och onödig spekulation om Sveriges framtid, och är inte till gagn för varken hyresgäster, pensionärer, de långtids­sjuka, studenter, byggnadsarbetare, vårdanställda eller någon annan grupp i samhället.

Regeringen behöver ha möjlighet att fortsätta sitt arbete för jobben, en starkare välfärd, fler poliser, skarpa åtgärder mot mäns våld mot kvinnor och en rättvis klimatomställning.

Herr talman, i det allvarliga läge som vi befinner oss i tar vi socialdemokrater ansvar för framtiden, och agerar för Sveriges bästa. Den socialdemokratiska riksdags­gruppen står bakom statsminister Stefan Löfven och regeringen.

Vi röstar självklart nej!

Uppdaterades senast: