Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Uttalande från Stefan Löfven

Uttalande av Stefan Löfven med anledning av misstroendeomröstningen i Sveriges riksdag den 21 juni 2021.

Efter dagens omröstning i riksdagen befinner sig Sverige nu i ett mycket svårt politiskt läge.

Vänsterpartiet förenade sig i dag med de högerkonservativa partierna – Sverigedemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna – i en misstroendeomröstning mot regeringen. Det är en tillfällig majoritet som skapas, en grupp partier som röstar bort en regering men som har skilda uppfattningar i sakfrågorna och som saknar vilja och förmåga att gemensamt lägga fram ett alternativ till regering.

För att hitta en lösning på det låsta läget och försöka hindra att Sverige drivs ut i politisk ovisshet presenterade regeringen och samarbetspartierna i går ett förslag som låg i linje med det som Vänsterpartiet har efterfrågat.

Jag beklagar att Vänsterpartiet avisade denna möjliga väg framåt.

Jag vill återigen understryka att jag, i likhet med Vänsterpartiet, avvisar marknadshyror. Varken punkt 44 i Januariavtalet eller det utredningsbetänkande som regeringen tagit emot och skickat på remiss handlar om högre hyror i existerande hyresbostäder. Det omfattar inte heller alla de tio tusentals bostäder som byggs med hjälp av det statliga investeringsstödet.

I en politisk uppgörelse mellan fyra partier måste man kompromissa, alla måste ge och ta, ingen får allt. För mig är det att ta ansvar för landets bästa.

Konstitutionen ger regeringen två alternativ. Det ena är att en ny regeringsbildning tar vid, under talmannens ledning. Det andra alternativet är extra val, som i så fall ska genomföras inom tre månader.

Regeringen har nu en vecka på sig. Vi kommer samtala med våra samarbetspartier och noga begrunda vilken väg vi ska ta. Oavsett vad som nu sker står mitt parti och jag till förfogande för att tillsammans med andra axla ansvaret att leda landet.

Mitt främsta fokus är, har varit, och kommer alltid att vara, att göra det som är bäst för Sverige.

Uppdaterades senast: