Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Stefan Löfven vald till statsminister

Idag har Sveriges riksdag röstat för att utse Stefan Löfven till Sveriges statsminister.

Idag gav riksdagen Stefan Löfven förtroendet att fortsatt leda Sverige. Arbetet med att ta Sverige framåt fortsätter nu med en ny tillträdande regering.

Regeringsskiftet äger rum vid en konselj under statschefens ledning på fredag, den nionde juli. På fredag presenterar statsminister Stefan Löfven också de statsråd som ska tjänstgöra i den tillträdande regeringen och deras ansvarsområden. En regering som är möjlig genom en överenskommelse med Centerpartiet. Så att de reformer som regeringen tidigare tagit initiativ till också kan röstas igenom av riksdagens ledamöter.

Sedan Stefan Löfven tillträdde som statsminister har den s-ledda regeringen, tillsammans med olika samarbetspartier, lagt fast en ny kurs för Sverige. Steg för steg, budget för budget, har vi arbetat för att bygga samhället tryggare och starkare.

  • Vi ska jobba Sverige ur krisen tillsammans: Mitt i pandemin och ekonomisk kris var det alltjämt 270 000 fler i arbete än när vi tillträdde 2014. Sverige var det land i EU där störst andel av befolkningen jobbade och med det högsta arbetskraftsdeltagandet.
  • Vi genomför nu en kraftfull grön återstart där Sverige nyindustrialiseras, och kraftfulla offentliga investeringar skapar jobb där ny bredbandsfiber ska dras, nya bostäder byggas samt vägar och järnvägar underhållas.
  • Med över 150 000 fler utbildningsplatser i hela landet och bättre a-kassa får nu fler också chansen att ta steget till nästa jobb.
  • Välfärden främst. Sveriges kommuner och regioner får historiska tillskott att använda till skolan, vården och omsorgen så att fler kan anställas inom vård, omsorg och skola. Dessutom gör vi den största nationella satsningen på äldreomsorgen någonsin. Äldreomsorgen, sjukvården och skola måste prioriteras ännu högre, de anställda ska få bättre arbetsvillkor, möjlighet till kompetensutveckling och fler kollegor.
  • Vi ska vara kompromisslösa mot den grova brottsligheten, bryta rekryteringen till gängen och se till att inte en krona går till de kriminella. Sverige har fler poliser än någonsin och vi är mer än halvvägs till målet om tiotusen fler polisanställda. Mycket återstår att göra, tempot ska växlas upp ytterligare. Polismyndigheten ska fortsätta växa, få ännu fler verktyg att bekämpa brott och polisanställda få bättre arbetsvillkor. För att öka tryggheten i vårt land ska vi angripa brottslighetens orsaker lika beslutsamt som vi angriper brotten. Det är ett brett arbete som innefattar hela samhällsbygget.
  • Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland. Vi har visat att det går att skapa jobb och sänka utsläppen på samma gång. Regeringen har genomfört de största investeringarna i miljö och klimat någonsin. Nu ska vi öka takten och pressa ned utsläppen ytterligare. Vi ska genomföra en grön omställning som stärker svensk konkurrenskraft och lägger grunden för nya exportframgångar och nya jobb i Sverige.

Nu ska vi fortsätta ta Sverige framåt - tillsammans.

Vi ska inte ha som mål att återgå till hur vårt samhälle var innan coronakrisen, utan vi ska bygga ett starkare, tryggare och mer jämlikt land. Där varje människa gör sin plikt men också kan kräva sin rätt. Arbetet med att ta Sverige framåt fortsätter nu med en ny tillträdande regering.

Uppdaterades senast: