Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Stefan Löfven avgår som partiordförande

I sitt sommartal den 22 augusti 2021 meddelade Stefan Löfven att han kommer att lämna uppdraget som Socialdemokraternas partiordförande i samband med höstens partikongress.

Under höstens partikongress i november kommer statsminister Stefan Löfven att avgå från posten som partiordförande för Socialdemokraterna. Detta meddelande han i sitt sommartal på Runö Folkhögskola i Åkersberga den 22 augusti 2021.

Löfven säger själv att det är ett beslut som vuxit fram och anser att höstens kongress är ett bra tillfälle att utse en efterträdare att leda partiet.

Valberedningen påbörjar nu sitt arbete för att hitta rätt kandidat. En ny partiordförande kommer sedan att väljas på kongressen i Göteborg 3-7 november.

Efter att kongressen valt en ny partiordförande kommer Stefan Löfven att gå till talmannen och begära entledigande som statsminister. Därefter tar talmannen vid.

Vill du se hela Stefan Löfvens sommartal? Klicka här.

Uppdaterades senast: