Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Mer pengar i plånboken för vanligt folk

Regeringen presenterar idag tre skatteförslag i höstens budget som ger mer pengar i plånboken för vanligt folk. Det handlar om sänkt skatt för att vara med i a-kassan, sänkt skatt för låg- och medelinkomsttagare och att skatteklyftan för personer med sjuk- och aktivitetsersättning tas bort.

Sänkt skatt för låg- och medelinkomsttagare
Den 1 januari i år infördes en skattesäkning för låg- och medelinkomsttagare. Regeringen föreslår nu att den ska förstärkas med 1 320 kronor från 2022.

Säkningen blir, som huvudregel, ett fast belopp på 2 820 kronor per år 2022. Hela skattesänkningen ges till de som har en årlig förvärvsinkomst på 265 000 kronor om året, vilket ungefär motsvarar de lägsta kollektivavtalsenliga heltidslönerna. Det innebär att skattesänkningen blir störst för personer med låga och medelhöga inkomster. Förslaget föreslås träda i kraft 1 januari 2022.

Skatteklyftan tas bort för personer med sjuk- och aktivitetsersättning
Idag betalar en person med sjuk- eller aktivitetsersättning i genomsnitt cirka 10 000 kronor mer per år i inkomstskatt jämfört med en person med samma inkomstnivå som jobbar. Det är orättvist och måste förändras. Regeringen lägger därför ett förslag som ska sluta den här orättvisa skatteklyftan mellan sjuk- och aktivitetsersättning och arbete, så att den försvinner helt. Förslaget föreslås träda i kraft 1 januari 2022.

Sänkt skatt för att vara med i a-kassan
Regeringen föreslår att det ska bli möjligt att göra avdrag på skatten för avgiften till a-kassan, för att sänka kostnaderna att vara medlem. Förslaget innebär 25 procent i skatteavdrag på avgiften under ett år, vilket innebär en skattesänkning på omkring 400 kronor per år för medlemmar i de flesta a-kassor. Förslaget föreslås träda i kraft den 1 juli 2022.

Uppdaterades senast: