Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Trygghetspension för utslitna

Idag presenterar regeringen två viktiga nyheter i den kommande höstbudgeten för både nuvarande och blivande pensionärer, som kommer leda till att de med lägst pensioner får mer pengar i plånboken varje månad.

Den som jobbat och slitit ett helt yrkesliv förtjänar en trygg ålderdom och ska ha en trygg pension. Efter många år av arbete ska de som burit upp vårt samhälle inte behöva oroa sig över ekonomin. Vi har tagit flera viktiga steg för att förbättra ekonomin för Sveriges äldre. Bland annat har vi:

  • Höjt garantipensionen och bostadstillägget för att de pensionärer som har lägst inkomster ska få mer pengar i plånboken.
  • Sänkt skatten för pensionärer.
  • Höjt tandvårdsbidraget för de som är över 65 år och gjort öppenvården avgiftsfri för de som är över 85 år.

Nu tar vi fler steg. Pensionstillägget som börjar betalas ut i september ger upp till 600 kronor mer i månaden för pensionärer som slitit ett helt yrkesliv med låg lön. Pensionärsskatten avskaffas helt till 2023. Men vi behöver göra mer. Därför föreslår regeringen i den kommande höstbudgeten två viktiga saker:

Vi föreslår en särskild trygghetspension för utslitna

Personer över 60 år som slitit ut sig i arbetslivet kommer, genom en ny regel i sjukersättningen, att kunna få bättre ekonomisk trygghet. 

Dagens regelverk för rätten till sjukersättning tar ingen hänsyn till ålder, vilket innebär att en 64-åring bedöms på samma sätt som en 34-åring. Det innebär i sin tur att många personer som får avslag på sin ansökan om sjukersättning istället tar ut sin ålderspension i förtid, vilket leder till en livsvarigt lägre pension. Så kan vi inte ha det.

Regeringen föreslår nu att särskilda regler ska införas för försäkrade som har som mest fem år kvar tills de uppnår den ålder då de inte längre kan få sjukersättning utbetald.

Det innebär att exempelvis en undersköterska som arbetat och slitit under ett långt arbetsliv, men vars kropp säger stopp, nu får möjlighet till ekonomisk trygghet utan att behöva ta ut sin ålderspension för tidigt, och därmed sänka sin pension livet ut. 

Vi höjer bostadstillägget för 350 000 pensionärer

För att förbättra ekonomin för de pensionärer som har det tuffast föreslår regeringen även att bostadstillägget höjs från och med den 1 januari 2022.

Taket i bostadstillägget höjs från 7000 kronor till 7500 kronor. Det innebär 250 kronor mer i månaden för den som har mer än 7500 kronor i hyra.

Vi höjer också konsumtionsstödet som är en del av bostadstilläggetDet innebär att pensionärer som idag har rätt till det här stödet kommer att få 200 kronor mer i månaden per hushåll.

Läs mer på regeringen.se Länk till annan webbplats.

Uppdaterades senast: