Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Enklare resande i hela Sverige

Det ska vara enkelt och tryggt att pendla och resa i hela Sverige. I höstbudgeten föreslår regeringen bland annat att ett nationellt biljettsystem för kollektivtrafik ska införas, att järnvägen ska rustas upp och att nattågstrafiken till norra Sverige ska förbättras med nya lok och fler vagnar.

Oavsett om man ska ta sig till jobbet eller skolan, göra ärenden eller besöka familj och vänner så ska det vara enkelt och tryggt att resa i hela Sverige.

Att vägar, järnvägar och kollektivtrafik fungerar bra är också viktigt för att det ska vara möjligt att bo, leva och arbeta i hela landet. Dessutom är det viktigt med smarta och miljövänliga resealternativ för att öka takten i klimatomställningen.

I höstbudgeten föreslår den socialdemokratiskt ledda regeringen flera åtgärder för att förbättra Sveriges transportsystem och göra det enklare att resa i hela landet:

Det handlar bland annat om att:

  • Ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik i hela Sverige ska införas
  • Järnvägarna ska rustas upp rejält
  • Avgångar och turer i kollektivtrafiken ska kunna upprätthållas
  • Nattågstrafiken i norra Sverige ska få nya lok och fler vagnar

Läs mer om satsningarna här Länk till annan webbplats.

Uppdaterades senast: