Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Nya satsningar på industrins gröna omställning

Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland. För att öka takten i klimatomställningen och samtidigt skapa framtidens jobb vill regeringen göra det lättare för näringslivet och industrin att ställa om och bli mer miljövänliga.

I höstbudgeten presenterar den socialdemokratiskt ledda regeringen nya satsningar för att göra det enklare för näringslivet och industrin att bli mer miljövänlig. Det handlar bland annat om att industrin ska få mer stöd för att utveckla klimatsmarta lösningar som minskar utsläppen.

Industrin ska mer stöd för att utveckla klimatsmarta lösningar

Industrin står idag för ungefär en tredjedel av utsläppen i Sverige. Att minska utsläppen från industrin är därför väldigt viktigt för att öka takten i klimatomställningen.

År 2018 lanserade regeringen satsningen Industriklivet, som ger stöd till näringsliv och industri i att utveckla lösningar som minskar utsläppen. Industrins vilja att satsa på klimatomställningen har varit stor, och bland de 77 projekt som fått stöd finns bland annat utveckling av fossilfritt stål, teknik för negativa utsläpp och framställning av grön vätgas. 

För att industrin ska kunna bli mer miljövänlig krävs ännu fler lösningar och innovationer. I höstbudgeten föreslår därför regeringen att satsningen Industriklivet ska förstärkas med 217 miljoner kronor under nästa år.

Sverige behöver fler klimatsmarta investeringar

Hela samhället behövs i klimatomställningen. Ska vi klara av att minska utsläppen och göra Sverige till världens första fossilfria välfärdsland så behöver alla hjälpas åt - inte minst näringslivet, som spelar en stor roll i klimatomställningen.

Genom det så kallade garantiprogrammet för gröna investeringar underlättar staten idag för företag som vill göra stora investeringar för att bli mer miljövänliga. I höstbudgeten föreslår regeringen att garantiramen ska höjas från 15 miljarder kronor till 50 miljarder för 2022.

Nytt stöd för avskiljning, infångning och lagring av biogen koldioxid (Bio-CCS) införs

Vi behöver göra mer för att nå negativa utsläpp av växthusgaser. Avskiljning, infångning och lagring av biogen koldioxid (så kallad bio-CCS) kan bidra till negativa utsläpp. Regeringen föreslår därför att ett system för driftstöd för bio-CCS, i form av omvänd auktionering, ska införas under 2022.

Sveriges deltagande i europeiska industriella samarbetsprojekt

Sverige deltar i europeiska industriella samarbetsprojekt (Important Projects of Common European Interest) för att bidra till den gröna och digitala omställningen. De här industriella samarbetsprojekten ska stärka Sveriges långsiktiga konkurrenskraft och stötta en snabb omställning till ett digitalt och hållbart samhälle.

Sverige deltar redan i två projekt på batteriområdet och Energimyndigheten har fått i uppdrag att förbereda svenskt deltagande i projekt inom vätgas för att minska klimatutsläppen i industrin.

För att att Sverige ska kunna delta i de här samarbetsprojekten behövs samordning och finansiering. I höstbudgeten föreslår regeringen därför att 100 miljoner kronor under nästa år ska gå till detta.

Näringslivets omställning

Den gröna och digitala omställningen inom näringslivet är nödvändig för att vi ska nå våra klimatmål och för Sveriges framtida konkurrenskraft. Näringslivets förmåga att använda smart digital teknik är avgörande för den gröna omställningen.

I höstbudgeten föreslår regeringen att Tillväxtverket ska få 92 miljoner kronor mer under nästa år för att första sitt arbete med ett grönt och digitalt omställningslyft.

Regeringen föreslår också att Tillväxtverket ska få ytterligare 8 miljoner kronor under nästa år för en förlängning av det så kallade Jobbsprånget, som är en pågående satsning där nyanlända genom praktikpkatser ska få bättre kontakt med högre utbildning och arbetsgivare.

Uppdaterades senast: