Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Stora satsningar på miljö- och klimatarbetet

Takten i klimatomställningen måste öka och miljön måste skyddas. Men det kan vi bara klara om vi gör det tillsammans. I budgeten för nästa år föreslår regeringen stora satsningar på miljö- och klimatarbetet.

I budgeten för nästa år presenterar regeringen flera viktiga satsningar för att öka takten i klimatomställningen och skydda miljön.

Det handlar om åtgärder som hjälper Sveriges näringsliv att ställa om, som investerar i människor och som gör det lättare för alla att göra miljö- och klimatsmarta val, bland annat:

  • Ett nytt statligt kompetenslyft för klimatet för att göra det lättare för näringslivet att hitta rätt kompetens och ställa om.
  • Stöd till produktion av hållbara bränslen, näringslivets och den offentliga sektorns omställning, energieffektivsering och stöd för att ställa om transportsektorn.
  • Satsningar på lokala vattenvårdsprojekt, regional och lokal vattenförsörjning och avancerad avloppsrensning.
  • Ökat stöd till kommunernas klimatanpassningsarbete.

 

Läs mer om satsningarna via länkarna här:

Uppdaterades senast: