Gå till innehåll

NYHET

Stora satsningar på miljö- och klimatarbetet

Takten i klimatomställningen måste öka och miljön måste skyddas. Men det kan vi bara klara om vi gör det tillsammans. I budgeten för nästa år föreslår regeringen stora satsningar på miljö- och klimatarbetet.

I budgeten för nästa år presenterar regeringen flera viktiga satsningar för att öka takten i klimatomställningen och skydda miljön.

Det handlar om åtgärder som hjälper Sveriges näringsliv att ställa om, som investerar i människor och som gör det lättare för alla att göra miljö- och klimatsmarta val, bland annat:

  • Ett nytt statligt kompetenslyft för klimatet för att göra det lättare för näringslivet att hitta rätt kompetens och ställa om.
  • Stöd till produktion av hållbara bränslen, näringslivets och den offentliga sektorns omställning, energieffektivsering och stöd för att ställa om transportsektorn.
  • Satsningar på lokala vattenvårdsprojekt, regional och lokal vattenförsörjning och avancerad avloppsrensning.
  • Ökat stöd till kommunernas klimatanpassningsarbete.

 

Läs mer om satsningarna via länkarna här:

Uppdaterades senast: