Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

 • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
 • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Välfärd: Partistyrelsens förslag inför kongressen

Idag presenterade Socialdemokraternas partistyrelse nya politiska förslag på välfärdsområdet inför partikongressen i november. Vi ska ha en välfärd alla kan lita på där människors behov är överordnat marknadskrafterna. Välfärdens resurser ska gå just till välfärden – inte till privata vinster. Vi ska ha en äldreomsorg i världsklass, vård efter behov och en skola där alla barns möjligheter växer.

Den 3-7 november är det dags för Socialdemokraternas partikongress. På kongressen beslutar vi socialdemokrater bland annat om det politiska programmet. Temat för kongressen är Vi bygger landet och idag presenterade Lena Micko, Lena Hallengren, Katrin Stjernfeldt Jammeh och Anna Ekström partistyrelsens politiska förslag på området välfärd.

Sverige ska ha en äldreomsorg i världsklass, en rättvis och bra vård efter behov och en skola där alla barns möjligheter växer. Det landet kan vi bygga bland annat genom att avskaffa delade turer i äldreomsorgen, stoppa gräddfilerna i vården, stärka förskolan och fritids samt få bort de oseriösa aktörerna från skolan.

Partistyrelsens förslag i korthet:

Vi ska bygga landet med en vård som ges efter behov, inte efter plånbok.

 • Den med privat sjukvårdsförsäkring ska inte kunna gå före i vårdkön
 • Stopp för utförsäljning och privatisering av akutsjukhus
 • 1177 ska bedrivas i offentlig regi
 • Bättre digital vård
 • Privata vårdgivare ska ha samma krav och skyldigheter som offentliga
 • Korta köerna genom fler anställda
 • Aggressiv vårdmarknadsföring ska stoppas

Vi menar allvar när vi säger att Sverige ska ha världens bästa äldreomsorg. Då behövs schyssta villkor för de som jobbar och fler utbildade.

 • Ta bort delade turer i äldreomsorgen
 • Ge möjlighet att studera till undersköterska på arbetstid
 • En ny äldreomsorgslag

Skolan ska ha fokus på kunskap och bildning – inte vinster.

 • Förbjud vinstuttag ur skolan, och värna seriösa friskolor. Det är inte seriöst att bedriva skola för att tjäna pengar. Skolan ska ha fokus på bildning, kunskap och elevers välbefinnande.
 • Oseriösa aktörer ska inte kunna driva skola och religiösa friskolor ska förbjudas
 • Samhället ska ha kontroll över skolans utveckling
 • Skolpengen ska bli rättvis
 • Gemensam antagning i skolvalet utan kötid som urvalskriterium
 • Fler kommunala resursskolor

Barnen är vårt gemensamma ansvar, och alla barn har rätt till en trygg uppväxt på lika villkor.

 • Allmän förskola från två års ålder
 • Stärkt språkutvecklande arbete i förskolan
 • Tydliga krav på svenskkunskaper för pedagogisk personal
 • Rätten till fritids ska utvidgas


KONGRESSHANDLINGARNA SLÄPPS 22 SEPTEMBER

Onsdagen den 22 september klockan 17.00 släpps handlingarna till Socialdemokraternas partikongress här: https://www.socialdemokraterna.se/kongress/handlingar-kongress-2021 Länk till annan webbplats.

Mer information om Socialdemokraternas partikongress finns här: https://www.socialdemokraterna.se/kongress Länk till annan webbplats.

Uppdaterades senast: