Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Magdalena Andersson föreslås av valberedningen till ny partiordförande för Socialdemokraterna

Valberedningen har idag meddelat att de föreslår Magdalena Andersson som ny partiordförande för det socialdemokratiska arbetarepartiet.

– Magdalena Andersson vet hur det är, hon säger som det är och gör det som krävs. Hon har ett starkt stöd i vårt parti och rörelse, säger valberedningens sammankallande Elvy Söderström.

Onsdag den 29 september meddelade Socialdemokraternas valberedning att de föreslår Magdalena Andersson till ny partiordförande. Det berättade valberedningens sammankallande Elvy Söderström i ett brev till medlemmarna och under en pressträff på Sveavägen 68 i Stockholm.

I sin motivering lyfter valberedningen fram att Magdalena Andersson har de egenskaper som krävs för att leda Socialdemokraterna. Hon står tryggt med båda fötterna på jorden och är trygg i sina värderingar om rättvisa, jämlikhet, jämställdhet och frihet.

Sedan Stefan Löfven meddelade att han kommer att lämna uppdraget som partiordförande under partikongressen i november har socialdemokratiska partimedlemmar i hela landet samlats och diskuterat ordförandevalet. Tidigare i veckan stod det klart att samtliga 26 partidistrikt har nominerat Magdalena Andersson som partiordförande.

Magdalena Andersson har tackat ja till valberedningens nominering.

– Jag känner mig djupt hedrad över att bli föreslagen som partiordförande och vill tacka för det stöd jag fått av så många medlemmar. Sverige är ett fantastiskt land men vi socialdemokrater vet också att Sverige kan bättre. Nu har vi ett hårt arbete framför oss fram till valet och om kongressen vill är jag redo att leda det arbetet.

Socialdemokraternas medlemmar tar ställning till valberedningens förslag under partikongressen den 3 till 7 november i Göteborg.

Det här har hänt:

  • Stefan Löfven meddelade under sitt sommartal den 22 augusti 2021 att han kommer att lämna uppdraget som partiordförande för Socialdemokraterna i samband med höstens partikongress 3–7 november i Göteborg. Löfven har varit partiordförande sedan januari 2012.
  • Valberedningen har under Elvy Söderströms ledning genomfört en process inom partiet för att ta fram förslag till ny partiordförande.

Valberedningens motivering i sin helhet:

Valberedningen föreslår Magdalena Andersson till ny partiordförande för det socialdemokratiska arbetarepartiet.

En viktig del av valberedningen arbete har varit att ge partiorganisationen tid att samtala och tycka till om vem som ska leda vårt parti. Processen är lika viktig som valet och det är med stolthet valberedningen kan konstatera att vi haft en öppen och bra process i vårt parti och kan idag föreslå en kandidat som är väl förankrad från norr till söder.

I drygt en månads tid har tusentals medlemmar runt om i landet diskuterat i sina s-föreningar, arbetarekommuner och partidistrikt och det har varit en inkluderande och öppen process som nu har gått i mål när alla 26 partidistrikt inkommit med nomineringar till ny partiordförande. Alla 26 partidistrikt har nominerat Magdalena Andersson.

Valberedningen har också fört samtal med Magdalena Andersson och ställt den klassiska frågan om hon vill bära förtroendet att bli föreslagen som det socialdemokratiska arbetarepartiets 10:e kongressvalda partiordförande. Magdalena Andersson har tackat ja.

Magdalena Andersson har det egenskaper som krävs för att leda vårt parti. Hon står tryggt med båda fötterna på jorden och är trygg i sina värderingar där rättvisa, jämlikhet, jämställdhet och frihet alltid varit vägledande. Hon har som finansminister visat ypperlig kompetens med ordning och reda i finanserna och stark internationell renommé.

Hon har under flera år varit en av partiets mest tongivande personer och under denna period byggt upp ett starkt stöd i vårt parti och rörelse. Magdalena Andersson vet hur det är, säger som det är och gör det som krävs.

Magdalena Andersson är en person som känner stark iver och otålighet att lösa samhällsproblem. Det är en stark socialdemokratisk ådra hon besitter och det bygger på hennes respekt för dig, för samhället för jobben och för alla som bor i Sverige.

Uppdaterades senast: