Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

 • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
 • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

24 förslag för en bättre arbetsplats för välfärdens personal

Vi socialdemokrater vet att välfärden bara kan bli så bra som personalens förutsättningar medger. Nu presenterar Socialdemokraterna i Sveriges kommuner (SKR) och regioner 24 punkter med politiska förslag för den kommande mandatperioden, som handlar om att förbättra arbetsvillkoren för alla undersköterskor, sjuksköterskor, lärare och andra 1,2 miljoner medarbetare som bär upp Sveriges välfärd.

Välfärden ska finnas där när du behöver den, oavsett vem du är eller var du bor. Äldreomsorgen, sjukvården och skolan ger trygghet och är grunden i ett starkt samhälle. Därför sätter vi socialdemokrater välfärden först. Men vi vet också att omsorgen, vården och utbildningen bara kan bli så bra som undersköterskornas, sjuksköterskornas och lärarnas förutsättningar på jobbet medger.

Under de kommande åren kommer kommuner och regioner i Sverige behöva anställa hundratusentals fler i välfärden. Många fler behöver utbildas, och fler behöver kunna se en framtid inom välfärdsyrkena. För att nå dit behöver välfärden – och arbetsplatserna på äldreboenden, sjukhus, skolor – vara bra arbetsplatser, och arbetsvillkoren måste vara schysta. Välfärden ska helt enkelt vara en attraktiv och konkurrenskraftig arbetsgivare.

Den personalpolitiska plattformen, som Socialdemokraterna i Sveriges kommuner och regioner har enats om, innehåller viktiga politiska åtgärder och förändringar för att förbättra välfärden som arbetsplats. Det handlar om 24 punkter som socialdemokrater runtomkring i Sverige kommer arbeta för att göra till verklighet under den kommande mandatperioden.

Det här innehåller plattformen

Plattformen innehåller 24 politiska förslag för att personalen i välfärden ska få bättre arbetsmiljö och förutsättningar på jobbet. Det handlar till exempel om ett nytt mål för kommuner och regioner om att 90% av alla medarbetare ska ha heltids- och tillsvidareanställningar, att välfärdens anställda ska få stärkt rätt till kompetensutveckling och ett arbete för att chefer i välfärden ska ha rimligt många medarbetare, till exempel genom ett riktmärke om max 25 medarbetare per chef.

Här är fler exempel:

 • Mål om att 90% av alla anställda i välfärden ska ha heltids- och tillsvidareanställningar.
 • Likvärdiga möjligheter till specialistutbildning för bland annat sjuksköterskor, undersköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter.
 • Utveckling av barn- och fritidscollege, likt vård- och omsorgcollege som nu finns.
 • Alla som slutför vård- och omsorgsprogrammet eller barn- och fritidsprogrammet med godkända betyg – från gymnasieskolan eller den kommunala vuxenutbildningen – ska erbjudas en anställning på heltid inom sina verksamheter.
 • Kommuner och regioner ska vara arbetsplatser där relationen mellan krav, förväntningar och resurser hänger ihop och där medarbetare har möjlighet att påverka sin arbetssituation.
 • Möjligheter till friare former för den som arbetar kvar längre, till exempel mentorskapsprogram.
 • Jämställdhetspakt med arbetsgivarorganisationer för att öka mäns uttag av föräldraledighet och därmed kvinnors arbetskraftsdeltagande.
 • Bryta med förlegade kontrollmodeller som har lett till stress, press och ökad administration för välfärdens anställda. Marknadens mätinstrument är inte anpassade för välfärdens verksamheter.
 • Verka för att chefer har rimligt många medarbetare, till exempel genom ett riktmärke om max 25 medarbetare per chef.
 • Kommuner och regioner ska gemensamt inrätta en nationell ledarskapsakademi för verksamhetsnära chefer i kommuner och regioner.

Läs om alla 24 punkter i den personalpolitiska plattformen här. Pdf, 712.1 kB.

Uppdaterades senast: