Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Tobias Baudin föreslås av valberedningen som ny partisekreterare för Socialdemokraterna

Valberedningen har nu meddelat att de föreslår Tobias Baudin som ny partisekreterare för det socialdemokratiska arbetarepartiet.

– Tobias Baudin är en politiskt engagerad folkrörelsemänniska. Han är en mycket driven och engagerande ledare som kännetecknas av en vilja till förändring och en förmåga att få med sig många i det arbetet, säger valberedningens sammankallande Elvy Söderström.

Tisdag den 12 oktober kunde Socialdemokraternas valberedning meddela att de föreslår Tobias Baudin som ny partisekreterare. Valberedningens sammankallande Elvy Söderström meddelade detta i ett mejl till medlemmarna och under en pressträff på Sveavägen 68 i Stockholm.

I valberedningens motivering lyfts Tobias Baudins egenskaper fram.

– Tobias vill förstärka, förnya och utveckla partiorganisationen och framtidens folkrörelse så att fler väljer att bli medlemmar i partiet och tillsammans forma en politik för framtiden, säger valberedningens sammankallande Elvy Söderström.

Baudin har tackat ja till valberedningens nominering.

– Det är så himla hedrande och häftigt att bli nominerad till partisekreterare för vårt fantastiska parti, säger Tobias Baudin. Det är min övertygelse att det krävs både en stark fackföreningsrörelse och ett starkt socialdemokratiskt parti för att bygga ett bättre och rättvisare Sverige.

Tobias Baudin är idag ordförande för fackförbundet Kommunal och har tidigare varit vice ordförande för LO.

– Jag ska nöta järnvägsräls som bara den och prata med människor över hela landet. Sverige ska framåt, vi kan bättre. Så om kongressen vill är jag redo att axla ansvaret. Och det kommer att bli förbaskat roligt, säger Tobias Baudin.

Stefan Löfven har tidigare meddelat att han kommer att lämna uppdraget som partiordförande, och strax därefter också Lena Rådström Baastad att hon kommer lämna uppdraget som partisekreterare. Detta sker i samband med partikongressen i november. Sedan dess har socialdemokratiska partimedlemmar i hela landet samlats och diskuterat valen och valberedningens arbete har fortlöpt.

Valberedningen har tidigare presenterat att de föreslår Magdalena Andersson som ny partiordförande Länk till annan webbplats.. Socialdemokraternas medlemmar tar ställning till valberedningens förslag under partikongressen den 3–7 november i Göteborg.

Det här har hänt:

  • Stefan Löfven meddelade under sitt sommartal den 22 augusti 2021 att han kommer att lämna uppdraget som partiordförande för Socialdemokraterna i samband med höstens partikongress 3–7 november Länk till annan webbplats. i Göteborg. Löfven har varit partiordförande sedan januari 2012.
  • Lena Rådström Baastad meddelade den 1 september 2021 att hon inte står till förfogande för omval som partisekreterare i samband med partikongressen. Rådström Baastad har varit partisekreterare sedan augusti 2016.
  • Valberedningen har under Elvy Söderströms ledning genomfört en process inom partiet för att ta fram förslag till ny partiordförande och partisekreterare.

Valberedningens motivering i sin helhet:

Valberedningen föreslår Tobias Baudin som ny partisekreterare för det socialdemokratiska arbetarepartiet.

En viktig del av valberedningen arbete har varit att ge partiorganisationen tid att samtala och tycka till om vilka som ska leda vårt parti. Nomineringar till rollen som partisekreterare för det socialdemokratiska partiet har inkommit från alla partidistrikt. Det har varit en bra process i vårt parti och stort intresse kring vårt partis nya ledarskap. Valberedningen kan idag föreslå en kandidat som har ett brett stöd.

Valberedningen har idag ställt den klassiska frågan till Tobias Baudin och han har tackat ja till att bli nominerad till partisekreterare för det socialdemokratiska arbetarepartiet. Det känns väldigt bra.

Tobias Baudin är en politiskt engagerad folkrörelsemänniska. Vi vet att det politiska engagemanget har följt Tobias Baudin i hans facklig-politiska arbete, från tiden i Luleå över åren i LO-ledningen till ordförandeskapet i Kommunal. En engagerad företrädare för kombinationen av en stark fackföreningsrörelse och ett starkt socialdemokratiskt parti. I våra samtal med Tobias Baudin är det tydligt att han är redo att låta den partipolitiska sidan av sitt engagemang ta över.

Som partisekreterare har du ett ansvar för partiorganisationen och innehar en viktigt central position i vårt parti. Det är viktigt att bygga relationer och finnas till för partiet och något det är något som Tobias Baudin brinner för. Utgångspunkten är alltid socialdemokratins gemensamma värderingar om jämlikhet, jämställdhet, rättvisa och frihet.

Tobias Baudin är en mycket driven och engagerande ledare som kännetecknas av en vilja till förändring och en förmåga att få med sig många i det arbetet. Som ordförande för Kommunal har tiden kännetecknats av en växande fackförening som tagit stor plats i samhällsdebatten.

Tobias vill ge sitt bidrag för att förstärka, förnya och modernisera och utveckla partiorganisationen och framtidens folkrörelse så att fler väljer att bli medlemmar i partiet och tillsammans forma en politik för framtiden.

Vi vet att Tobias Baudin är en person som kan lyssna, samla och engagera – och säga ifrån när det behövs. Vi är övertygade om att Tobias Baudin är rätt person för att organisera arbetet i partiet och driva på för en politik med tydlig socialdemokratisk profil under kommande år.

-------

Se pressträffen med Elvy Söderström och Tobias Baudin i efterhand här. Länk till annan webbplats.

Se Det handlar om politik (ett samtal med Tobias Baudin) här. Länk till annan webbplats.

Uppdaterades senast: