Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Magdalena Andersson vald till partiordförande för det Socialdemokratiska Arbetarepartiet

Idag, 4 november 2021, beslutade Socialdemokraternas kongress att enhälligt välja Magdalena Andersson till ny partiordförande.

- Jag tackade ja till att bli partiordförande för att jag vet att Sverige kan bättre. Och för att jag vet att det är vi socialdemokrater som har lösningarna på de problem som Sverige står inför.

Under torsdagen beslutade kongressen att enhälligt välja Magdalena Andersson till ny partiordförande för Socialdemokraterna. I sitt tacktal lyfte Andersson den ideologiska viljan att kämpa för ett mer jämlikt och solidariskt samhälle, samt pekade ut tre huvudprioriteringar som ska vara styrande för politiken de kommande åren:

Ta tillbaka kontrollen över skolan, sjukvården och äldreomsorgen. Du ska vara trygg med att välfärden finns där när vi behöver den.

Sverige ska leda klimatomställningen, så att vi kan bygga ett långsiktigt hållbart samhälle och därmed skapa framtidens jobb.

Vi ska vända på varenda sten för att bryta segregationen och stoppa kriminaliteten som förgiftar hela vår samhällsgemenskap.

Under fredagen den 5 november väntas Magdalena Andersson hålla sitt första linjetal som partiordförande. Följ det på www.socialdemokraterna.se/kongress Länk till annan webbplats.

Uppdaterades senast: