Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Ny S-politik för att stärka välfärden

Socialdemokraternas partikongress har idag tagit flera beslut för att stärka välfärden. Kongressen är enig om att sjukvården behöver mer personal, bättre arbetsmiljö och kortare köer. Kongressen har även fattat flera beslut som syftar till att stärka trygghetssystemen och öka pensionerna bland annat genom höjd pensionsavgift.

– Vård efter behov eller vård efter köpkraft. En hälso- och sjukvård som hålls samman eller som säljs ut, sjukhus för sjukhus. Det är en av skiljelinjerna i svensk politik inför nästa års val, säger Lena Hallengren, partistyrelsens föredragande.

Här är ett urval av de beslut som partikongressen har fattat:

  • Bygg ut grund- och specialistutbildningen och ge fler möjlighet att specialisera sig med lön under utbildningen. Avsätt resurser till att genomföra förslag på förbättringar, direkt från vårdens anställda.
  • Stopp för aggressiv reklam från vårdföretag. Sveriges offentligt drivna akutsjukhus, inklusive universitetssjukhusen, ska skyddas mot utförsäljning eller privatisering. Privata vårdgivare ska inte kunna teckna avtal med både regioner och försäkringsbolag.
  • 1177 ska drivas i offentlig regi för att säkra att kommersiella intressen inte påverkar de råd och upplysningar som ges.
  • Förlossningsvården ska stärkas så att alla kvinnor och deras familjer ska känna trygghet och få en säker vård i samband med graviditet, förlossning och eftervård. Nationella riktlinjer ska tas fram för mödravården.
  • Karensavdraget ska utredas skyndsamt i syfte att riskerna för inkomstbortfall under sjukdom inte ska drabba olika yrkesgrupper orättvist.
  • Pensionerna ska höjas bland annat genom höjd pensionsavgift.

Läs allt om Socialdemokraternas partikongress här. Länk till annan webbplats.

Uppdaterades senast: