Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Ny S-politik för att bryta segregationen och öka takten i klimatomställningen

Socialdemokraterna kommer vända på varje sten för att bryta segregationen och vill bland annat införa tydligare aktivitetskrav i försörjningsstödet. För att fortsätta stödja den gröna revolutionen inom industrin vill vi även se en kraftig utbyggnad av gröna kreditgarantier. Kreditramen ska ökas till 100 miljarder kronor under nästa mandatperiod. Det berättade Magdalena Andersson i sitt installationstal på Socialdemokraternas kongress i Göteborg idag.

- Sverige kan bättre. Därför måste vi öka takten och leda klimatomställningen. Vi ska ta tillbaka kontrollen över vår gemensamma välfärd och vi måste vända på varje sten för att bryta segregationen och röka ut gängen, säger Magdalena Andersson, partiordförande.

Tydligare aktivitetskrav i försörjningsstödet

Det finns redan i dag vissa krav på mottagare av ekonomiskt bistånd. Den socialdemokratiska regeringen har bland annat infört en språkplikt, men som parti vill gå längre.

Vi vill införa ett tydligare aktivitetskrav om ett visst antal timmar per vecka för dem som får försörjningsstöd på grund av arbetslöshet. De som får ekonomiskt bistånd på grund av missbruk eller sjukdom kommer att undantas. Vi vill även att det ska bli tydligare att kommuner ska erbjuda samhällsnyttiga arbeten för långvariga biståndsmottagare.

Kraftfull utbyggnad av statliga gröna kreditgarantier

Socialdemokraterna vill att Sverige ska ligga längst fram i klimatomställningen. Näringslivets är avgörande i den gröna omställningen och just nu pågår en grön industriell revolution i Sverige. Det skapar tiotusentals nya jobb, men vi vill öka takten. Därför vill vi se en kraftfull utbyggnad av statliga gröna kreditgarantier de kommande åren. Målsättningen är att kreditramen ska öka till 100 miljarder kronor under nästa mandatperiod.

Uppdaterades senast: