Gå till innehåll

NYHET

Ny S-politik för att bygga landet starkare med kunskap

Nu har Socialdemokraternas partikongress fattat flera nya beslut för hur vi ska bygga landet med kunskap. Kongressen är enig om att förbjuda vinstuttag ur skolan, att samhället ska ta tillbaka kontrollen över skolans utveckling, att skolpengen ska göras om från grunden och ett rättvist skolval för alla.

När vi bygger landet ska vi göra det med kunskap och med barnen i centrum. 

Här är ett urval av de beslut som partikongressen har fattat:

  • Vi vill förbjuda vinstuttag ur skolan. Vi vill fortsatt ha friskolor, valmöjligheter och skolval – men i svensk skola ska fokus vara på kunskap och bildning, inte vinstjakt. Det förtjänar våra barn.
  • Samhället ska ha kontroll över skolans utveckling. Kommunerna ska ha veto vid etableringar av friskolor. Ägar- och ledningsprövningen ska skärpas och Sveriges säkerhet och enskildas integritet skyddas. Offentlighetsprincipen ska gälla alla huvudmän. Konfessionella friskolor ska förbjudas.
  • Vi vill att skolpengen ska göras om från grunden. Skolpengssystemet ska ta större hänsyn till skolornas fasta kostnader och öka likvärdigheten. Ett skolpliktsavdrag ska införas för att kompensera kommunala skolor.
  • Vi vill ha ett rättvist skolval för alla. Elever ska kunna välja skola, men skolor ska inte kunna välja elever. Kötid ska inte få användas för urval av elever. Syskonförturen ska säkras så att familjer får en hållbar vardag. En gemensam antagning i offentlig regi ska införas till alla skolor.

Läs mer om partikongressen här. Länk till annan webbplats.

Uppdaterades senast: