Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

 • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
 • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Ny S-politik för en säker och demokratisk värld

Under partikongressen 3-7 november i Göteborg flyttade Socialdemokraterna fram sina positioner för en säker och demokratisk värld, med nya förslag och tydliggöranden om bland annat internationellt samarbete, klimatet och ett starkt folkligt försvar. Bland annat att ett globalt koldioxidpris bör införas med principen att förorenaren betalar. 

Här är ett urval av beslut som kongressen fattat:

En säker och demokratisk värld

 • Ett globalt koldioxidpris bör införas med principen att förorenaren betalar.
 • Europa ska bli världens första fossilfria kontinent.
 • EU:s gröna giv ska vara vägledande för EU:s budget och återhämtning efter pandemin.
 • Möjligheten att öppna upp för beslut med kvalificerad majoritet inom bland annat EU:s utrikespolitik.

Global rättvisa

 • Att Sverige ska utveckla och förtydliga FN:s förbud mot kärnvapen med målet att Sverige ska ansluta sig.
 • Att uppfylla FN:s biståndsmål bör vara obligatoriskt för att rikare länder ska kunna kandidera till säkerhetsrådet.
 • I samförstånd med mottagarländer ska det tas fram regelverk för att motverka att generösa skattelättnader ges till internationella storföretag.
 • Demokratistödet till partier och andra politiska aktörer bör öka, eftersom de tillsammans med de fackliga rörelserna utgör hörnstenar i jämlika och demokratiska samhällen.

Ett starkt och folkligt förankrat försvar

 • Att det militära och civila försvaret ska sammantaget ha en sådan styrka, sammansättning, ledning, beredskap och uthållighet att att det avhåller andra från att försöka angripa, kontrollera eller på annat sätt utnyttja svenskt territorium.
 • Att stärka cybersäkerheten samt samhällets förmåga att möta asymmetriska cyberhot.
 • Fler ska få möjlighet att göra värnplikten och på så sätt både stärka Försvarsmakten och öka försvarets folkförankring.
 • Partiet ska fortsätta att utveckla den svenska veteranpolitiken.

 

Uppdaterades senast: