Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

 • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
 • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Talmannen förlänger Magdalena Anderssons sonderingsuppdrag

Idag, den 16 november 2021, har talman Andreas Norlén meddelat att Magdalena Andersson fått förläng tid för att sondera förutsättningarna att bilda en regering som kan tolereras av tiksdagen. Andersson ska nu återrapportera till talmannen senast måndagen den 22 november kl. 13.00.

Sverige behöver få en regering på plats som kan hantera pandemin så effektivt som möjligt och för att ta sig an de problem som Sverige står inför. Det handlar om att ta tillbaka kontrollen över välfärden, att vända på varenda sten för att bryta segregationen och bekämpa kriminaliteten och att Sverige ska leda klimatomställningen för att skapa framtidens jobb. 

Nu är vi många som jobbar för att ta ansvar för Sverige ska få en handlingskraftig regering. Vi socialdemokrater kommer att göra vår del av jobbet för att det ska bli möjligt. Vi är redo att göra eftergifter för att komma överens, om det också leder fram till att Sverige också får en regering på plats. 

De grundläggande förutsättningarna har inte förändrats sedan i somras när Stefan Löfven valdes till statsminister för en S/MP-regering. För att en ny regering ska komma på plats måste både Centerpartiet och Vänsterpartiet acceptera Magdalena Andersson i en statsministeromröstning. 

Detta har hänt:

 • 10 november: Stefan Löfven begärde att få sluta sitt uppdrag som statsminister. Talman Andreas Norlén inledde då arbetet med att att ta fram ett förslag till ny statsminister som kan godkännas av riksdagen.
 • 10 november: Centerpartiet meddelade att de kommer att trycka gult till Magdalena Andersson som statsminister, så länge hon lever upp till de ingångna överenskommelser som finns. 
 • 11 november: Talman Andreas Norlén samtalade med samtliga partiledare för att höra sig för om hur partierna ser på regeringsbildningen samt vilken kandidat som av riksdagen kan tolereras som statsminister.
 • 11 november: Talman Andreas Norlén gav Magdalena Andersson i uppdrag att sondera förutsättningarna för att bilda en regering som riksdagen kan tolerera. Tidsgränsen för uppdraget sattes till tisdagen den 16 november. 
 • 11 november: Magdalena Andersson sträckte ut en hand till, och bjöd in till samtal, med Vänsterpartiet.
 • 16 november: Magdalena Andersson återrapporterade till talmannen.
 • 16 november: Talman Andreas Norlén gav Magdalena Andersson ett förlängt sonderingsuppdrag till och med måndagen den 22 november. 

Det här är Magdalena Anderssons politiska prioriteringar:

 • Vi ska vända på varenda sten för att bryta segregationen och röka ut det våld som hotar vår samhällsgemenskap.
 • Vi ska ta tillbaka kontrollen över sjukvården, skolan och omsorgen.
 • Vi ska leda klimatomställningen och därmed skapa framtidens jobb.

Uppdaterades senast: