Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

M, SD och KD vill återinföra funkisskatten 

Vi socialdemokrater vill ta bort den orättvisa skatteklyftan för personer med sjuk- och aktivitetsersättning, som gör att de får betala mer i skatt än andra. Men Moderaterna, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna kommer att återinföra den så kallade funkisskatten, om deras gemensamma budget går igenom i riksdagen. Det skulle slå hårt mot funktionsnedsatta, svårt sjuka och utslitna.

Vi socialdemokrater vill se en mer rättvis beskattning. De som till exempel har en medfödd funktionsnedsättning, en kronisk sjukdom eller en allvarlig skada som inte går att rehabilitera sig ifrån och därmed inte kan arbeta, ska inte betala högre skatt än andra.

Socialdemokraterna vill ta bort den orättvisa skatteklyftan

I den S-ledda regeringens budget för nästa år finns ett förslag om att ta bort den orättvisa skatteklyftan - den så kallade funkisskatten - för personer med sjuk- och aktivitetsersättning. Så att personer som till exempel har en kronisk sjukdom, en medfödd funktionsnedsättning, eller en allvarlig skada där rehabilitering inte är tillräckligt, inte ska behöva tvingas betala högre skatt.

Personer som inte kan arbeta på grund av en funktionsnedsättning ska inte straffas för det genom att betala mer i skatt. Vi tycker att det är skamligt av de högerkonservativa att föreslå detta.

Moderaterna, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna vill återinföra funkisskatten

Nu vill M, SD och KD införa ett jobbskatteavdrag där funktionsnedsatta, sjuka, föräldrar och arbetslösa lämnas efter. I den skuggbudget som M, KD och SD presenterade under förra veckan finns förslag om ett nytt jobbskatteavdrag som skapar en ny skatteklyfta mellan de som har inkomst från arbete eller pension, och de som har aktivitets- och sjukersättning.

Det här skulle innebära att funkisskatt återinförs, och att personer med sjuk- eller aktivitetsersättning ska betala mer i skatt än andra med samma inkomst. Det skulle med andra ord bli en ny ”funkisskatt” på 1.800 kronor per år.

Läs mer om funkisskatten här. Länk till annan webbplats.

Uppdaterades senast: