Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Upp till 1 000 kronor mer i plånboken för de pensionärer som har det tuffast

Läs överenskommelsen mellan S, V och MP här!

Den som har varit med och byggt upp vårt land, och lagt grunden till vår gemensamma välfärd, förtjänar också en trygg ålderdom. Alldeles för många pensionärer har svårt att få privatekonomin att gå ihop.

Därför har vi sedan 2014 tagit flera viktiga steg för att förbättra pensionerna. Vi har höjt garantipensionen, höjt bostadstillägget, avskaffat den orättvisa pensionärsskatten som den borgerliga regeringen införde och vi har infört ett pensionstillägg för dem som slitit ett helt yrkesliv med låg lön. I regeringens budget för 2022 höjer vi bostadstillägget ytterligare och vi arbetar för att öka inbetalningarna till pensionssystemet.

Nu tar vi nästa steg för att höja pensionerna för dem med lägst inkomster. Vi vill införa ett garantitillägg i bostadstillägget för att förbättra ekonomin för de pensionärer som har det tuffast. Det innebär i praktiken att vi utökar det befintliga konsumtionsstödet i bostadstillägget.

Det kommer innebära att omkring 700 000 pensionärer får upp till 1 000 kronor mer i plånboken varje månad. Det förändrade bostadstillägget kommer att betalas ut från och med den 1 januari 2023.

I väntan på denna utbetalning kommer garantitillägget tillfälligt att betalas ut via skattekontot från och med slutet av augusti 2022 till dess att ett permanent system är på plats.

Detta är förslag som visar respekt för de som byggt upp vårt land som vi är så stolta över. De har rätt till en ålderdom i ekonomisk trygghet.

Varför inför ni ett garantitillägg?
Vi vet att det finns alldeles för många pensionärer som har låga pensioner. Därför inför vi ett garantitillägg som gör att omkring 700 000 personer får upp till 1 000 kronor mer i plånboken per månad.

Vilka kommer få ta del av garantitillägget?
Exakt vilka som kommer få ta del av garantitillägget får vi återkomma till. Men det motsvarar den tredjedel av Sveriges pensionärer som har lägst inkomster.

Varför inför ni både ett permanent och ett tillfälligt garantitillägg?
Det tar ett litet tag att få allt på plats för det permanenta stödet i januari 2023. Innan det är klart kommer därför ett tillfälligt stöd att tas fram för att kunna betala redan från slutet av augusti 2022.

När ska det vara på plats?
Tanken är att det tillfälliga garantitillägget ska vara på plats i augusti 2022. Det permanenta garantitillägget ska sedan vara på plats från och med januari 2023.

Hur påverkar detta det så kallade respektavståndet, dvs. att det ska löna sig att ha arbetat?
Pensionerna är för låga. Därför vill vi socialdemokrater höja pensionsavgiften så att det lönar sig bättre att ha jobbat. Men vi kan heller inte bortse från att situationen för de pensionärer som har det allra tuffast. Här behöver det finnas en bra balans. Därför ska det nya garantistödet införas. Inkomstavräkningen i garantistödet ska beakta att det fortsatt ska löna sig att ha arbetat eller att arbeta.

Bryter detta mot pensionsöverenskommelsen?

Nej. Garantitillägget är en del av bostadstillägget, vilket uttryckligen ligger utanför pensionsöverenskommelsen och pensionsgruppen. M, KD och SD har lämnat ett gemensamt förslag om att höja bostadstillägget nästa år. Moderaterna har vid flertalet tillfällen sänkt skatten för Sveriges pensionärer. Inget av detta är ett brott mot pensionsöverenskommelsen.

Varför är pensionsöverenskommelsen viktig?

I Sverige har vi ett finansiellt och politiskt hållbart pensionssystem. Det är en trygghet både för dagens och framtida pensionärer. Pensionsöverenskommelsen och pensionsgruppen är en garant för att vi inte ska skjuta över skulder på våra barn. Men vi måste göra mer för att höja pensionerna.

Uppdaterades senast: