Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Magdalena Andersson om eftermiddagens besked

Läs Magdalena Anderssons kommentar med anledningen av ändrade förutsättningar för regeringsbildning. Texten finns också på hennes Facebooksida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

I förmiddags valdes jag till statsminister i avsikt att bilda en koalitionsregering med företrädare för Socialdemokraterna och Miljöpartiet.

Miljöpartiet har nu meddelat att de inte längre vill ingå i regeringen. Varje parti måste få göra sitt vägval.

Enligt konstitutionell praxis bör en koalitionsregering avgå om ett parti lämnar regeringen. Min bedömning är att motsvarande måste gälla även när riksdagen har valt en ny statsminister, men den nya regeringen ännu inte har tillträtt.

Trots att det parlamentariska underlaget tycks oförändrat bör regeringsfrågan därför prövas på nytt av riksdagen. För mig är det en fråga om respekt men jag vill heller inte leda en regering där det finns grund att ifrågasätta dess legitimitet.

De överenskommelser som jag och mitt parti har ingått gäller fortfarande om jag skulle bli statsminister, vare sig Miljöpartiet deltar i regeringen eller ej. Miljöpartiet har också meddelat att de accepterar mig som statsminister i en socialdemokratisk enpartiregering.

Jag har nu träffat talmannen och begärt att få bli entledigad från befattningen som statsminister. Jag har också meddelat att jag fortsatt är redo att bli statsminister, men för en socialdemokratisk enpartiregering.

Uppdaterades senast: