Gå till innehåll

NYHET

Krav på bindande anställningsavtal för att få arbetstillstånd i Sverige

Sverige ska aldrig konkurrera med låga löner och dåliga arbetsvillkor. Svenska villkor och löner ska gälla för alla som jobbar i Sverige. Det är dags att sätta stopp för de företag som missbrukar systemet och utnyjttar utländsk arbetskraft. Nu vill vi införa krav på bindande anställningsavtal för att få arbetstillstånd. 

Krav på anställningsavtal för att få arbetstillstånd 

Utländska arbetstagare ska inte utnyttjas på svensk arbetsmarknad. Att människor ges sämre arbetsvillkor, med lägre lön, längre arbetsdagar eller sämre arbetsmiljö för att de kommer från ett annat land strider mot våra mest grundläggande värderingar och skadar den svenska modellen. Dessutom bidrar det till sämre löner och villkor för svenska arbetstagare. Så kan vi inte ha det.

Nu föreslår S-regeringen att det ska införas ett krav på bindande anställningsavtal vid ansökan om arbetstillstånd.

Ett bindande anställningsavtal ska krävas för att kunna beviljas arbetstillstånd enligt reglerna för arbetskraftsinvandring, i stället för nuvarande krav på enbart ett anställningserbjudande. 

Det ska inte få förekomma på svensk arbetsmarknad att människor blir lovade arbetstillstånd med vissa löner och arbetsvillkor men sedan i verkligheten utnyttjas av oseriösa arbetsgivare. 

Den S-ledda regeringen kommer att återkomma med en lagrådsremiss om förslaget.

Uppdaterades senast: