Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Så vill regeringen förändra premiepensionssystemet

Regeringen vill förändra premiepensionen för att skapa tryggare och bättre pensioner för alla. Premiepensionen ska vara utformad för pensionsspararnas bästa, inte fondbolagens.

Tryggheten på äldre dar ska vara hjärtat i vår välfärd. Men det kräver att vi tar tillbaka kontrollen över våra pensioner. Premiepensionens konstruktion har tidigare varit på fondbolagens villkor, inte pensionsspararnas. Det ska vi förändra.

Nu föreslår S-regeringen att systemet för premiepensionen ska ändras för att skapa tryggare och bättre pensioner för alla. Målet är att stänga ute oseriösa aktörer, pressa ned kostnaderna för fondsparandet och framförallt - att trygga svenska pensionssparares pensioner.

Det här innebär regeringens förslag om att förändra premiepensionen

Dagens öppna fondtorg ska ersättas med ett upphandlat fondtorg

Regeringen vill stärka tryggheten för pensionsspararna genom att ersätta dagens öppna fondtorg med ett upphandlat fondtorg. Det ska finnas en stor bredd av fonder att välja mellan, men de fonder som upphandlas ska vara kostnadseffektiva, hållbara, kontrollerbara och av hög kvalitet.

Ny myndighet för att hålla koll på fondtorget

Regeringen vill inrätta en ny myndighet, Fondtorgsnämnden, som ska ta hand om fondtorget i premiepensionen. Myndigheten ska jobba med att upphandla fonder och att granska de fonder och fondförvaltare som finns på fondtorget.

Det ska bli lättare att göra val kring premiepensionen

Idag upplever många att det är svårt att använda sin rätt att påverka den egna premiepensionen. Premiepensionens konstruktion har varit på fondbolagens villkor, inte pensionsspararnas. Därför vill S-regeringen att det ska bli lättare att göra bra och upplysta val om hur pengarna i premiepensionen ska förvaltas.

---------

Regeringen föreslår att förändringen av premiepensionen ska börja gälla från den 1 juni 2022. Läs mer på regeringen.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Uppdaterades senast: