Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Ett särskilt brott för hedersförtryck

Hedersförtryck har inte någon plats i Sverige. S-regeringen går nu fram med ett lagförslag om att göra hedersförtryck till ett särskilt brott. Redan idag utgör hedersmotiv en straffskärpningsgrund och barnäktenskapsbrott blev ett nytt brott 2020. Att också göra hedersbrott till ett särskilt brott är ytterligare ett viktig steg på vägen för att bekämpa hedersförtryck.

Hedersförtryck har inte någon plats i Sverige

Hedersrelaterat våld och förtryck måste bekämpas med kraft. I Sverige ska alla kvinnor och tjejer rätt att välja sin egen partner. Man ska ha rätt att utbilda sig och jobba om man vill det. Man ska få vara ute och dansa och ha roligt utan att behöva vara rädd vare sig för sina familjer eller för främmande män på stan. Kvinnor ska vara fria på samma sätt som män är. Därför behöver vi bekämpa hedersförtrycket med ännu hårdare tag än vad vi gör i dag.

Det här har S-regeringen gjort

Regeringen har de senaste åren tagit flera viktiga steg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för att bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck. År 2020 stärkte regeringen skyddet mot hedersrelaterade brott genom infördandet av ett nytt brott, barnäktenskapsbrott. Samtidigt infördes även en ny särskild straffskärpningsgrund för brott med hedersmotiv. Dessutom infördes ett utreseförbud för att skydda barn från att föras utomlands för att ingå barnäktenskap eller könsstympas. Nu vill vi ta nästa steg.

S-regeringen föreslår ett särskilt brott för hedersförtryck

S-regeringen går nu fram med ett lagförslag om ett särskilt brott för hedersförtryck. Det handlar om upprepade brottsliga gärningar som riktar sig mot en person och där gärningarna bland annat ska ha begåtts i syfte att bevara eller återupprätta en persons eller släkts heder. Brottet hedersförtryck utformas med straffbestämmelserna om grov fridskränkning och grov kvinnofridskränkning som förebild. Straffet föreslås vara fängelse i lägst ett år och högst sex år.

Läs mer på regeringen.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Uppdaterades senast: