Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Skärpta regler för arbetskraftsinvandring

S-regeringen går nu vidare med flera förslag för att skärpa reglerna för arbetskraftsinvandring till Sverige. Förslagen är de första av flera kommande förslag till föränd­ringar av regel­verket för arbets­krafts­invandring.

Problemet med reglerna för arbetskraftsinvandring idag

Det regelverk vi har för arbetskraftsinvandring i Sverige idag, som infördes av den M-ledda regeringen år 2008, innebar att Sverige fick världens mest liberala lagstiftning för arbetskraftsinvandring. Reglerna har bidragit till de problem vi ser i många branscher med grov kriminalitet, lönedumpning och hänsynslöst utnyttjande av arbetskraftsinvandrare. Så kan vi inte ha det längre.

Så vill S-regeringen skärpa reglerna för arbetskraftsinvandring

S-regeringen arbetar med att skärpa reglerna för arbetskraftsinvandring i flera steg. Nu går S-regeringen vidare med ett antal förslag. Förslagen är de första av flera kommande förslag till föränd­ringar av regel­verket för arbets­krafts­invandring.

Det här föreslår S-regeringen:

  • Krav på bindande anställningsavtal för att kunna beviljas ett arbetstillstånd.
  • Anmälningsskyldighet för arbetsgivare att rapportera om anställningsvillkoren ändras.
  • Försörjningskrav vid anhöriginvandring.
  • Ett bättre regelverk för att behålla högkvalificerad arbetskraft.

Läs mer på regeringen.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Uppdaterades senast: