Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Över 1,8 miljoner hushåll ska kompenseras för höga elpriser

Regeringen föreslår ett ekonomiskt stöd till de över 1,8 miljoner hushåll som drabbats hårdast av höga elpriser. Kompensationen baseras på elförbrukning och kommer att innebära ett stöd på upp till 2000 kronor per månad och hushåll, under månaderna december, januari och februari.

De elpriser vi har sett under hösten och vintern är alldeles för höga. Det är helt oacceptabelt att en ensamstående förälder eller pensionär får kraftigt höjda elräkningar för att Europa är beroende av naturgas och Ryssland stryper sina leveranser. Vi ska ha bra el till bra priser i Sverige, oavsett var man bor.

Här kan du läsa mer om energisituationen och elpriserna i Europa och Sverige.

Nu avsätter S-regeringen drygt sex miljarder för att ge stöd till de hushåll som fått kraftigt höja elräkningar. Elpriskompensationen kommer att ges till över 1,8 miljoner hushåll, ungevar var tredje hushåll i Sverige, och innebär upp till 2000 kronor i kompensation per månad. Kompensationen baseras på elförbrukning.

Det här innebär förslaget

Kompensationen sker för tre månader (december, januari och februari) till elkunder baserat på förbrukning. Ju högre förbrukning du har, desto högre kostnad har du, och desto högre kompensation får du.

Kompensationen sker i flera steg, i olika intervall av elförbrukning. Den högsta nivån av ersättning går till hushåll som använder över 2000 kwh per månad. Till de hushållen utgår en ersättning om 2000 kronor per månad, alltså totalt 6000 kr för de tre månaderna december, januari och februari.

Kompensationen kommer att ges till över 1,8 miljoner hushåll och gäller i hela Sverige. Pengarna kommer att betalas ut till de hushåll som har höga elräkningar utan att de behöver ansöka om det. Den exakta utformningen av elpriskompensationen kommer att tas fram i dialog med myndigheter, elnätsbolagen och riksdagen.

Frågor och svar om elpriskompensationen

Vilka hushåll kommer att få kompensation?

Kompensationen kommer att kunna gå till såväl hushåll som har lägre elförbrukning än 2000 kWh som de som har högre elförbrukning. Elpriskompensationen på 6 miljarder kronor kommer nå 1,8 miljoner hushåll. Den högsta ersättningen blir 2 000 kronor per månad för december-februari, alltså totalt 6 000 kronor för de som har en elförbrukning som överstiger 2 000 kWh per månad. Även hushåll som har en förbrukning under 2 000 kWh kan få ersättning. Ersättningen baseras på hushållets elförbrukning och betalas ut via elnätsbolagen. Den tekniska lösningen för kompensationen kommer regeringen att meddela vid ett senare tillfälle.

När kommer kompensationen betalas ut till hushållen?

Regeringen jobbar intensivt i dialog med myndigheterna, elnätsbolagen och riksdagen för att tillsammans komma fram till en bra och skyndsam lösning. Målet är att detta ska ske så snabbt som möjligt.

När kommer beslut om exakt hur kompensationen kommer att utformas?

Det här är komplexa regelverk, och för regeringen är det viktigt att den åtgärd som planeras faktiskt ger stöd till hushållen inom en rimlig tid. Regeringen vill inte föregå arbetet som har inletts, utan får längre fram återkomma med en närmare beskrivning av den tekniska lösningen för kompensation.

Varför är elkostnaderna så höga just nu?

Den främsta anledningen är stigande priser på fossila bränslen, särskilt naturgas. Under hösten har Europa sett större efterfrågan på naturgas samtidigt som Ryssland har strypt sin leverans av naturgas. Detta har lett till ökade energipriser på kontinenten vilket även påverkar elpriserna i Sverige.

Varför baseras kompensationen på elförbrukning och inte kostnad?

Det främsta skälet är att regeringen snabbt vill få ett system på plats som är enkelt för berörda aktörer att administrera, och som i slutändan leder till att hushållen snabbare kan få del av ersättningen. En lösning som bygger på kostnaden skulle ta längre tid att få plats och vara svårare att administrera. En kompensation som bygger på elförbrukning kommer i många fall också träffa de som har en hög kostnad för elen.

Här kan du läsa mer om förslaget på regeringens hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Här kan du läsa mer om Socialdemokraternas övergripande energipolitik.

Uppdaterades senast: