Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Det här innebär regeringens stöd för höga elpriser

Den 12 januari presenterade regeringen ett förslag om att ge stöd till de hushåll i Sverige som drabbats hårt av höga elpriser. Nu går regeringen vidare med förslaget och presenterar vem som kan få stödet, hur mycket stöd man kan få och när stödet kommer.

Den som drabbats av höga elräkningar ska inte stå ensam. Regeringen vill därför ge en ekonomisk kompensation för höga elpriser. Stödet kommer att gå till ungefär 2 miljoner hushåll, vilket är mer än var tredje hushåll i Sverige.

Vad innebär förslaget?

Regeringen föreslår en ekonomisk kompensation för att ge stöd till de ungefär 2 miljoner hushåll i Sverige som har de högsta elräkningarna. Elpriskompensationen når vanliga hushåll i småhus, radhus, villor och vissa lägenheter där elförbrukningen har varit hög. Ersättning gäller för tre månader: december (2021) samt januari och februari 2022.

Här kan du läsa mer om regeringens förslag. Länk till annan webbplats.

Vem kan få det här stödet?

Elstödet går till de hushåll som har drabbats hårdast av dyra elräkningar. Omkring 2 miljoner svenska hushåll kommer att få del av den här kompensationen. Ersättningen går till de som har en förbrukning på 700 kWh per månad upp till 2000 kWh per månad.

Hur mycket pengar får man?

Hur mycket pengar man får beror på hur hög elförbrukning man har. Den lägsta ersättningen är 100 kronor per månad och totalt 300 kronor för december, januari och februari. Den högsta ersättningen är 2000 kronor per månad och totalt 6000 kronor för december, januari och februari.

Se hur stor ersättning du kan få

Elpriskompensation

När kommer pengarna?

Torsdagen den 24 februari fattade riksdagen beslut om en extra ändringsbudget. Nu får Kammarkollegiet, som är den ansvariga myndigheten, pengar som de sedan kommer att betala ut till elnätbolagen. Efter det kommer elnätsbolagen att betala ut pengar till sina kunder.

Hur får jag mina pengar?

Du kommer att få pengarna via ditt elnätsbolag. Exakt hur man får sin ersättning ser olika ut beroende på vilket elnätsbolag man har. Antingen får du det genom en utbetalning eller genom en kreditering på fakturan. Om det sker genom en kreditering kan pengarna komma till dig genom att beloppet dras av på flera elnätsräkningar tills dess att du har fått hela beloppet. Hur du får pengarna kan du som kund inte välja, utan det är upp till elnätsbolaget.

Vad får jag för ersättning om jag har olika elförbrukning olika månader?

Den ersättning du får baseras på din elförbrukning för respektive månad.

Exempel: Om du förbrukar 1000 kWh en månad får du en ersättning på 300 kronor för den månaden. Om du en annan månad har en elförbrukning på 1500 kWh får du 1100 kronor för den månaden.

Vad är skillnaden mellan regeringens och Moderaternas förslag?

Regeringens förslag riktar pengarna till de hushåll som har drabbats av de högsta elräkningarna. Det är ett stöd som är träffsäkert och som snabbt kan ge ersättning till hushållen. Moderaterna har presenterat en idé om att sänka skatten på el, men har inget utarbetat förslag för hur det ska gå till. Deras idé är närmast omöjlig att genomföra och skulle - om det är genomförbart - innebära att det tar orimligt lång tid innan hushållen får ut några pengar.

----------------------

Här kan du läsa mer om energisituationen och elpriserna i Europa och Sverige.

Här kan du läsa mer om Socialdemokraternas övergripande energipolitik.

Uppdaterades senast: