Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Socialdemokraterna uppfyller vallöften: Läxhjälpsgaranti och mer lovskola för elever i grundskolan

År 2018 gick vi socialdemokrater till val på att införa utökad lovskola och läxhjälpsgaranti - nu levererar regeringen på dessa löften.

I skolan ska alla elever mötas av höga förväntningar och ges möjligheter att lyckas. Men så är det inte idag. Skolan är för ojämlik och alla elever har inte samma möjligheter att få hjälp med sina studier hemma. Svensk skola kan ännu bättre. Under lång tid har samhället varit för svagt och skolan blivit allt för ojämlik. Nu ser vi till att samhället steg för steg tar tillbaka kontrollen över skolans utveckling.

Socialdemokraterna uppfyller vallöften

År 2018 gick vi till val på att införa utökad lovskola och läxhjälpsgaranti.  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.Nu leverar den socialdemokratiskt ledda regeringen på vallöftena.

Mer lovskola — 25 timmar extra för elever i årskurs 9 som riskerar att inte bli behöriga till ett nationellt program i gymnasieskolan

De senaste åren har den socialdemokratiskt ledda regeringen gjort stora satsningar på lovskola, och skolorna är numera skyldiga att erbjuda lovskola till de elever i årskurs 8 och 9 som behöver det.

Idag är huvudregeln att lovskolan ska erbjudas i juni efter läsårets slut. Vissa elever kan dock behöva mer stöd under hela läsåret. Det kan särskilt gälla elever i årskurs 9 som har kort tid kvar i grundskolan.

Regeringen föreslår därför att lovskolan ska utökas för elever i årskurs 9 som riskerar att inte bli behöriga till gymnasieskolan. Lovskolan ska bedrivas på läsårsloven och är tänkt att hjälpa fler elever att uppnå behörighet till gymnasiet, innan läsårets slut.

Läxhjälpsgaranti — alla elever i grundskolans årskurs 4–9 ska erbjudas minst två timmar extra studietid per vecka

Alla elever har inte en lugn plats att läsa läxor eller en vuxen hemma som kan hjälpa till. För oss är det självklart: Det ska inte spela någon roll vilken skola du går på eller om dina föräldrar har råd att köpa privat läxhjälp. Du ska få det stöd du behöver i skolan. Därför föreslår regeringen att alla elever i grundskolans årskurs 4–9 ska erbjudas minst två timmars extra studietid per vecka från och med höstterminen 2022.

Studietiden ska ledas av lärare och på studietiden ska elever ges möjlighet att få hjälp med till exempel läxor, att plugga inför ett prov eller annat skolarbete. Studietiden ska anordnas under eller i direkt anslutning till elevernas skoldag vid den skola som eleven tillhör.


Läs mer om förslaget på regeringens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Uppdaterades senast: