Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Evenemangstödet till kulturen stärks

Nu höjer den socialdemokratiska regeringen evenemangsstödet till kulturen från 70 till 90 procent av kostnaderna och stödtaket höjs från 17,5 till 22,5 miljoner kronor. Regeringen har tidigare aviserat att stödet förlängs för perioden januari till mars 2022 och nu förstärker regeringen evenemangsstödet under den nya perioden.

Pandemin har särskilt drabbat Sveriges kulturliv. I december aviserade därför regeringen att evenemangsstödet, som infördes 2021 för att arrangörer skulle kunna planera för att genomföra evenemang då smittläget så tillät, förlängs från januari till och med mars 2022.

Sedan mitten av januari har nya restriktioner därefter införts för allmänna sammankomster, offentliga tillställningar och mässor. Det har bland annat handlat om deltagartak på 500 personer med vaccinationsbevis om de är inomhus. Med anledning av att dessa restriktioner har varit svåra att förutse i planeringsstadiet för arrangörerna vidtar nu regeringen ytterligare åtgärder. Staten står för en högre andel av risken än tidigare när stödandelen höjs från 70 procent till 90 procent.

 

Då EU-kommissionen höjt stödbeloppet som är möjligt för medlemsländer att lämna, höjer regeringen dessutom taket för stödet till 22,5 miljoner kronor. Höjningarna av stödandelen och stödtaket gäller för evenemang som planerats under perioden januari till mars 2022. Därutöver ändras regelverket så att evenemang med flera föreställningar där samtliga föreställningar inte ryms inom stödperioden kan vara stödberättigade i den del som faller inom stödperioden. De som uppfyller kriterierna för stöd får det beviljat och regeringen kommer se till så att det finns medel för detta.

Läs mer på regeringen.se Länk till annan webbplats.

Uppdaterades senast: