Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Garantitillägget gör att över en miljon pensionärer får mer i plånboken

För många i Sverige har en för låg pension. Pensionerna måste höjas. Därför presenterade idag Socialdemokraterna tillsammans med Miljöpartiets och Vänsterpartiet en pensionsnyhet som innebär att omkring en halv miljon pensionärer får 1 000 kronor mer i plånboken varje månad. Totalt är det drygt en miljon pensionärer som får förstärkt ekonomi med i genomsnitt 750 kronor per månad.

I dag är det alldeles för många som har en för låg pension. Pensionerna måste höjas. Det handlar ytterst om respekt för dem som varit med och byggt vårt land. Den som varit med och byggt upp vårt land ska inte behöva vara rädd för att pengarna inte räcker hela månaden, man ska ha råd med hyran, mat och det där andra som innebär ett värdigt och drägligt liv.

Därför har vi sedan 2014 tagit flera viktiga steg. Vi har höjt garantipensionen, höjt bostadstillägget, avskaffat den orättvisa pensionärsskatten som den borgerliga regeringen införde och vi har infört ett inkomstpensionstillägg för dem som slitit ett helt yrkesliv med låg lön. I år höjs bostadstillägget ytterligare, för många med flera hundralappar varje månad och vi inför en trygghetspension för dem som inte klarar att arbeta ända fram till pensionsåldern. Men mer behöver göras och en därför går vi nu fram med ett garantitillägg.

Garantitillägget är ett skattefritt tillägg som innebär att omkring en halv miljon pensionärer får 1 000 kronor mer i plånboken varje månad. Totalt är det drygt en miljon pensionärer som får förstärkt ekonomi med i genomsnitt 750 kronor per månad.

Vi föreslår också att det görs följdändringar i det befintliga bostadstillägget. Rent tekniskt införs garantitillägget som en ny komponent i bostadstillägget till pensionärer, vilket i praktiken innebär en utökning av konsumtionsstödet. Tillägget kommer att betalas ut automatiskt och första utbetalningen kommer att ske i augusti 2022.

Det här är en nödvändig reform för att stärka ekonomin för många av pensionärerna med de lägsta inkomsterna. Alla i Sverige har rätt till en ålderdom i ekonomisk trygghet. Det handlar om respekt helt enkelt.
Reformen utgår ifrån den överenskommelse som tecknats mellan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet de gröna den 23 november 2021.

Uppdaterades senast: