Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Nu lagar vi sjukförsäkringen

Den 1 februari trädde flera lagförändringar i kraft som ytterligare stärker tryggheten vid sjukdom. Lagförändringarna är ett viktigt steg i den socialdemokratiska regeringens arbete med att öka tryggheten och ta tillbaka kontrollen över sjukförsäkringen.

– Vi har under en längre tid haft en sjukförsäkring med stora brister. Regelverket har varit alldeles för restriktivt och människor har kommit i kläm. Men nu ser vi att utvecklingen vänder, vårt arbete ger resultat. Steg för steg lagar vi sjukförsäkringen och återupprättar tryggheten vid sjukdom, säger Socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi.

Förändringarna, som trädde i kraft den 1 februari, innebär bland annat:

  • Ändrat regelverk vid prövningen dag 365 i en sjukskrivning för att lättare kunna slutföra en rehabilitering. Rehabiliteringen ska inte avbrytas på grund av ett fyrkantigt regelverk.
  • Större flexibilitet för deltidssjukskrivna, så möjligheten att kunna arbeta deltid blir bättre.
  • Enklare att få sjukpenning för behovsanställda (personer med olika former av tidsbegränsade anställningar). Arbetsförmågan ska bedömas mot arbetet som individen kallas in för att utföra till och med dag 90 i sjukperioden. Sjukpenningen ska inte begränsas till det belopp som gäller för den som är arbetslös.
  • Särskilda regler för äldre. Personer som är 62 år och äldre ska få sin arbetsförmåga bedömd mot arbete hos den befintliga arbetsgivaren och inte prövas mot hela arbetsmarknaden. Syftet är att människor nära pensionen ska slippa ställa om till nytt jobb.

Avslagen minskar till följd av regeringens insatser

Förändringarna är del i ett omfattande arbete med att ta tillbaka kontrollen över sjukförsäkringen. Sedan tidigare har bland annat taket i sjukförsäkringen höjts, vilket inneburit att den maximala sjukpenningen per dag ökat från drygt 800 kronor till 1027 kronor. Personer med sjuk- och aktivitetsersättning har även fått höjd garantiersättning med upp emot 1000 kronor per månad och taket i bostadstillägget för personer med sjuk- och aktivitetsersättning har höjts från 5600 kronor till 7500 kronor per månad. Dessutom har skatten på sjuk- och aktivitetsersättningen sänkts och prövningen mot fiktiva arbeten har avskaffats.

Som ett resultat av regeringens insatser sker nu ett trendbrott i sjukförsäkringen och avslagen minskar dramatiskt, bland annat till följd av lagändringen vid dag 180 i en sjukskrivning. År 2020 var andelen avslag ca 40 procent, det jämfört med januari - november 2021 då andelen avslag var ca 10 procent.

Regeringen går nu vidare med förslaget att ändra arbetsförmågebegreppet för sjuk- och aktivitetsersättningen, samt att man tillsätter en utredning som ser över regelverken för karens- och arbetsgivarens sjuklöneansvar och en utredning som ser över beräkningen av sjuk- och aktivitetsersättning.

Uppdaterades senast: