Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Så ska Sverige elektrifieras

Idag presenterade energi- och digitaliseringsministern Khashayar Farmanbar en ny handlingsplan för hur Sverige ska elektrifieras. Handlingsplanen innehåller 67 åtgärder som ska genomföras de kommande tre åren – en viktig del i att ta kontrollen, möta klimatutmaningarna och möjliggöra den gröna nyindustrialiseringen.

Handlingsplanen, som presenterades vid en pressträff under torsdagen, har två fokusområden: Att röja undan hinder för utbyggnaden av elproduktionen. Samt att säkerställa att det finns leveranser av el alla timmar på dygnet, årets alla dagar.

Energiministern betonade att vi i framtiden kommer att behöva väldigt mycket mer el och att elen ska finnas på rätt plats när den behövs. Fokus är nu att aktivera alla de resurser som krävs för att utveckla elsystemet och möta framtidens behov, samt att göra det så kostnadseffektivt och billigt det bara går. Ingen har nytta av ett utbyggt elsystem om det är så dyrt att hushåll och industrin inte har råd att betala för elen. Vi ska ha mycket el, billig el, snabbt, menade energiministern.

Därför förstärks nu elnätet kraftigt i hela landet genom tredubblade investeringar i stamnätet de kommande tre åren och investeringar om 100 miljarder de kommande 10 åren. Överföringen ska bli bättre. Det ska inte spela någon roll vart i Sverige du bor och el ska finnas tillgängligt till rimliga priser i hela Sverige. 

Strategin handlar också om att fokusera på energislag som kan byggas här och nu. Ny kärnkraft är både dyr att bygga och ligger minst 15 år bort i färdigställande. Förnybara energislag är idag Sveriges ryggrad där bland annat vattenkraften står för 50 procent av Sveriges elproduktion.

Företag – framförallt i södra Sverige – står nu i kö för att bygga vindkraft på land och till havs. Där handlar det om att förenkla tillståndsprocesser och göra det möjligt för fler att bygga. Lagringen av el är en annan prioriterad fråga. Elen måste kunna lagras på ett effektivt vis till de dagar då det inte blåser eller då det är kallt. 

Elektrifieringen är en central del av den svenska strategin för en framgångsrik klimatomställning som ger möjligheter i hela landet och är nyckeln till framtidens arbetsmarknad. Genom att leda klimatomställningen skapar vi jobb i hela Sverige.

Två tredjedelar av Sveriges växthusgasutsläpp kommer idag från transporter och industrin. Elektrifieringen är avgörande för att ersätta fossila bränslen i dessa sektorer och därmed för att nå klimatmålet om netto-noll-utsläpp 2045.

Den socialdemokratiska har avsatt 20 miljoner kronor i år, 35 miljoner 2023 och 25 miljoner 2024 för genomförandet av strategin. Utöver det har regeringen i december 2021 också gett ett uppdrag till Svenska Kraftnät att se över elområdena i Sverige för att få jämnare pris över alla elprisområdena. 

Uppdaterades senast: