Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Stärkt skydd för barns bästa – Lex lilla hjärtat

Det är två år sedan den flicka som kallades för Lilla hjärtat hittades död. Hennes tragiska öde har berört ett helt land. Den socialdemokratiska regeringen föreslår nu fem lagändringar gällande placerade barn.

Melinda Jacobs och Lena Hallengren. Fotograf: Ninni Andersson/Regeringskansliet.

Lagändringarna handlar om hur socialtjänsten kan och ska arbeta och innebär konkret att placeringar inte får upphöra för tidigt och att socialtjänstens skyldigheter i dessa ärenden förändras. Bland annat ställs krav på kommunerna att följa upp sex månader efter att familjehemsplaceringen upphört. Det kan också ställas krav på drogtest för föräldrarna.

Tillsammans stärker förslagen principen om barnets bästa, för att säkerställa trygghet, säkerhet och stabilitet.

Förändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli i år.

Uppdaterades senast: