Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Skärpta straff och fler åtgärder mot grov brottslighet

Den socialdemokratiska regeringen vänder nu på fler stenar för att komma åt den organiserade brottligheten. Det handlar bland annat om skärpta straff för knivbrott och utökade möjligheter för brottsbekämpande myndigheter att säkra digital bevisning.

Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson presenterade under onsdagen en rad offensiva förslag som ger ökade möjligheter att bekämpa den grova brottsligheten.

Bland annat handlar det om ett förslag om skärpta straff för brott mot knivlagen, ett brott som ökat i förekomst vid dödligt våld och det vapen som oftast används vid ungdomsrån. Förslaget innebär också ökade möjligheter att döma för grova brott mot knivlagen och en utvidgning av vad som ska räknas som ett grovt brott mot knivlagen.

En annan lagrådsremiss handlar om att man vill införa en registreringsskyldighet av kontantkort. Många kriminella använder sig idag av anonyma kontantkort i sina mobiltelefoner då de inte kan spåras till en enskild person och det finns ett mycket starkt önskemål från polis och åklagare att detta regleras upp.

Morgan Johansson presenterade också en rad förslag som ska underlätta för de brottsförebyggande myndigheterna rent praktiskt. Framför allt handlar det om förändringar som ger ökade möjligheter att komma åt information digitalt.

Man går nu även vidare med en proposition som utökar brottsbekämpande myndigheters möjligheter att använda tvångsmedel. Bland annat slopas förbudet mot att beslagta meddelanden mellan närstående. Något som har stor betydelse när man utreder relationsnära våld och hedersrelaterat våld. Meddelanden kan då ofta behöva beslagtas och detta har tidigare inte varit möjligt.

Uppdaterades senast: