Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Alla med hemtjänst ska få fast kontakt

Från och med den 1 juli ska det bli krav på att alla som har hemtjänst ska erbjudas en fast omsorgskontakt. Det föreslår den socialdemokratiska regeringen i en proposition till riksdagen.

I dag upplever många äldre och anhöriga hemtjänsten som otrygg. Det är inte ovanligt att det kommer olika personal på olika tider och ger olika besked. Det innebär att anhöriga ofta får agera koordinatorer och ta ansvar för kontakterna med andra insatser och aktörer runtomkring.

Detta har Socialdemokraterna länge velat ändra på. Fast omsorgskontakt i hemtjänsten är ett av våra vallöften som i och med dagens förslag nu blir verklighet.

En tryggare och mer personlig hemtjänst

Konkret innebär det att den som har hemtjänst ska tilldelas en namngiven undersköterska som ska hålla ihop omsorgen och fungera som ”spindeln i nätet”. En personlig hemtjänst som man kan lita på, helt enkelt.

– Det ska alltså vara en person som arbetar nära omsorgstagaren och som ges ett särskilt utpekat ansvar för just honom eller henne. Med en fast omsorgskontakt blir omsorgen mer individanpassad och trygg, säger socialminister Lena Hallengren.

Kravet på att erbjuda en fast omsorgskontakt föreslås träda i kraft den 1 juli 2022. Från och med den 1 juli 2023 föreslås även att den som utses till fast omsorgskontakt ska ha yrkestiteln undersköterska.

Uppdaterades senast: