Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

S föreslår dubbla skadestånd till brottsoffer

Den socialdemokratiska regeringen vill göra en rejäl höjning av skadestånden för brottsoffer men också se till att fler brottsoffer kommer få kränkningsersättning. Det meddelade justitie- och inrikesminister Morgan Johansson under onsdagen den 16 februari.

Justitieministern kallade förslaget han presenterade för ”den största brottsofferreformen på 20 år”. Det handlar om en fördubbling och i vissa fall mer än en fördubbling av ersättningen till brottsoffer vid en rad brott.

Exempelvis föreslås skadeståndet för grov våldtäkt höjas från 150 000–200 000 till 300 000–400 000 kronor och för misshandel i nära relation från 7 000–20 000 kronor till 20 000–50 000 kronor. Den som förlorar en nära anhörig i ett mord ska kunna få 50 000 kronor extra, utöver dagens schablonbelopp på 60 000 kronor.

Kronofogden får med förslaget också ökade befogenheter att utmäta pengar hos personer med skulder till brottsoffer. Bland annat föreslås fordringar som avser skadestånd för brott ges företräde vid löneutmätning.

Regeringen vill även utvidga möjligheterna att utmäta ersättning för felaktiga frihetsberövanden om personen i fråga samtidigt har skulder till brottsoffer. Den så kallade frihetsberövandeersättningen omfattas i dagsläget av ett utmätningsförbud, vilket under en längre tid stuckit i ögonen och skapat situationer som upplevts som orimliga.

Ett sådant uppmärksammat exempel är fallet med en våldtäktsdömd som förra året fick 840 000 kronor i ersättning för att ha frihetsberövats för länge.

– Med de här reglerna som vi nu går fram med – kraftigt höjt skadestånd för brottsoffer och att vi samtidigt tar bort utmätningsförbudet – så hade den här personen, vågar jag nog påstå, inte fått ett öre, sa Morgan Johansson.

Förslagen ligger i linje med utredningen Ersättning till brottsoffer, som presenterades i juli 2021. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2022, med undantag för ändrad företrädesordning vid löneutmätning som föreslås träda i kraft den 10 september 2022. Regeringen kommer att avsätta hundra miljoner kronor för reformen nästa år.

Uppdaterades senast: