Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Ökad studiero i skolan med nya lagförslag

Regeringen lägger nu fram förslag för ökad trygghet och studiero i skolan – bland annat föreslås striktare regler för mobiltelefoner i klassrummet.

– För att elever ska nå målen för utbildningen är det avgörande att de har goda förutsättningar att koncentrera sig på undervisningen, säger skolminister Lina Axelsson Kihlblom.

Förslagen presenterades vid en pressträff med Lina Axelsson Kihlblom på fredagsförmiddagen. Flera av åtgärderna som nu föreslås är hämtade från den nationella planen för trygghet och studiero i skolan som Utbildningsdepartementet tog fram förra våren. För att alla elever ska få studiero föreslås bland annat att mobilförbud på lektionstid införs som ny huvudregel. Det ska också gå att införa helt mobilfria skoldagar.

– Det krävs ett tydligare regelverk som skolan kan använda, säger skolministern. Mobilen ska som huvudregel endast användas som en del av undervisningen och enligt lärarens instruktioner. Eleverna ska inte hålla på med mobiler på lektionstid.

Hon tror också att många föräldrar välkomnar förslaget:

– Många barn har väldigt mycket skärmtid. Jag tror att många föräldrar tycker det är bra om man kan begränsa den i skolan.

Regeringen föreslår också tydliga befogenheter för lärare och annan personal i skolan att omedelbart ingripa vid stök och oro – även fysiskt om situationen så kräver. Samt skarpare möjligheter att stänga av eller omplacera elever som hotat eller varit våldsamma mot andra.

Rättspraxis i dag är att lärare har rätt att till exempel fysiskt förmå en störande elev att lämna platsen. Men många lärare är osäkra på sina befogenheter.

– Får jag visa ut en elev som stör hela sin klass i lärandet? Ja, om man har en elev som stör och där man påtalat det flera gånger. Så länge det är en befogad och proportionerlig åtgärd ska det vara tydligt att man får göra det, menar Lina Axelsson Kihlblom.

Dagens pressträff är regeringens tredje på kort tid med förslag på skolområdet och en del av Socialdemokraternas skoloffensiv. De två tidigare handlade om att kommuner ska kunna sänka friskolor skolpeng samt om att kötid inte ska få vara ett urvalskriterium när elever ska antas till populära friskolor.

Uppdaterades senast: