Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Nu minskar vi plastens påverkan

En hållbar plasthantering är nödvändig för att Sverige ska leda klimatomställningen och skapa framtidens jobb. Nu går vi fram med en plan för att minska plastsvinnet.

Handlingsplanen presenterades på måndagen av klimat- och miljöminister Annika Strandhäll och innefattar att:

  • minska mängden plast i samhället
  • se till att rätt plast hamnar på rätt plats
  • göra plast mer återvinningsbar
Sammanlagt handlar det om över 55 åtgärder som ska bidra till att minska plastens påverkan på klimat och miljö.

– Plasten är ett jättestort problem som leder både till stora klimatutsläpp och nedskräpning. Vi återvinner för lite plast och det är därför regeringen har tagit fram och beslutat om Sveriges första nationella plasthandlingsplan. Den är ett stort steg i omställningen till en cirkulär ekonomi, säger Annika Strandhäll.
För att minska användningen av plast inför regeringen bland annat ett nytt krav på serveringsställen. Från 2024 måste de som säljer mat eller dryck i engångsartiklar kunna sälja det i återanvändbara muggar eller matlådor.


Bland åtgärderna finns också mål om att ny plast ska innehålla 30 procent återvunnen råvara till 2030. Till 2026 ska förbrukningen av engångsmuggar och matlådor även ha minskat med 50 procent.
Fler åtgärder innefattar:

  • Nedskräpningen av fimpar utomhus ska ha minskat med 50 procent till år 2030.
  • Dryckesflaskor måste från och med 2024 vara konstruerade så att korken sitter kvar på flaskan under hela användningen.


Naturvårdsverket och Livsmedelsverket har fått i uppdrag att utreda hur planen ska implementeras. Naturvårdsverket ska också förbereda genomförandet av differentierade avgifter för förpackningar, så att det blir dyrare att sälja plastförpackningar som är svåra att materialåtervinna. Och Kemikalieinspektionen ska utreda vilka ämnen som i dagsläget hindrar att plast återvinns.


Fakta plastavfall

Det årliga avfallet av plast uppskattas till 1,7 miljoner ton i Sverige, och varje vecka hittas 35 miljoner plastskräp.

Bara 10 procent av plasten i Sverige återvinns till nya förpackningar och produkter. Resten eldas upp och leder till stora koldioxidutsläpp.

Globalt sett orsakar plastavfallet också allvarlig nedskräpning haven. Om utvecklingen fortsätter kommer det att finnas mer plast än fisk i haven år 2050.

Uppdaterades senast: