Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Tobias Baudin talade på fredsdemonstration i solidaritet med Ukraina

Med anledning av Rysslands invasion av Ukraina hölls en fredsdemonstration på Norra Bantorget i Stockholm under torsdag lunch. Socialdemokraternas partisekreterare Tobias Baudin talade på demonstrationen. Läs talet här.

Arrangörer för fredsdemonstrationen var Olof Palmes Internationella Center, Svenska Freds och Östguppen för Demokrati och Mänskliga Rättigheter.

Du kan göra en insats!
Stöd Olof Palmes Internationella Center och våra kamrater i öst som vågar stå upp för freden. Swisha ditt stöd till 123 240 60 72, märk gåvan "Ukraina".

*Det talade ordet gäller*

Mötesdeltagare, vänner,

Vi står här idag – enade i vårt stöd till det ukrainska folket.

Vi har samlats – enade i solidaritet med de kvinnor, män och barn vars liv och hem nu hotas.

Vi står här enade – mot det Ryssland som bär det fulla ansvaret för detta krig.

Vi står här enade i kampen för fred och frihet.

Mötesdeltagare,

Det socialdemokratiska partiet fördömer Rysslands attack på Ukraina.

Den ryska invasionen är oprovocerad, olaglig och oförsvarlig.

Och vi lovar – vi står inte passiva.

Vi ger inte upp.

Vi vänder inte bort blicken.

Idag väljer jag att hämta kraft från ett citat av Anna Lindh.

Anna Lindh konstaterade att freden är möjlig – för att den måste vara möjlig.

För att det farligaste är att förlora hoppet.

Så vänner – vi förlorar inte hoppet.

Istället samlas vi här idag.

Och vi är inte tysta.

Vi samlas för att visa att vi tar kampen mot förtryck – oavsett var dess fula tryne dyker upp.

Visa att kampen för alla ukrainares rätt att leva i fred och frihet – den känner inga gränser.

Och – vänner – vi vet att vi kommer att lyckas.

För människors längtan efter fred, frihet och demokrati kan inte krossas.

Vi tar kampen för alla människors lika värde och rätt.

Rätten till fred.

Rätten till frihet.

Rätten att själv bestämma och i demokratisk ordning forma sitt lands framtid.

Vårt budskap är tydligt och starkt:

Ryssland måste lämna Ukraina.

Vi kräver – för Ukrainas folk – fred, frihet och demokrati.

Uppdaterades senast: