Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Riksdagen röstade igenom elprisstödet

I går torsdag ställde sig riksdagen bakom regeringens elpriskompensation. Regeringen avsätter drygt sju miljarder för stödet som når omkring två miljoner hushåll.

Det är mer än vart tredje hushåll i Sverige. Elpriskompensationen når vanliga hushåll i småhus, radhus, villor och i de lägenheter där förbrukningen har varit hög.

Elnätsbolagen kommer att kunna ansöka om elpriskompensationen för sina kunder hos Kammarkollegiet från och med den 15 mars 2022. Därefter kommer Kammarkollegiet att betala ut medlen till elnätsbolagen, för fortsatt vidareutbetalning till hushållen. Ett flertal elnätsbolag planerar att påbörja sina utbetalningar till hushållen i april månad.

Här kan du läsa om hur el-stödet kommer fungera.

Frågor och svar om elpriskompensationen

När kommer pengarna att betalas ut?

Definitiv tidpunkt då varje hushåll får sitt stöd beror dels på hur elnätsbolaget valt att hantera förmedling av stöd, dels med vilka intervall kunden får sina räkningar, exempelvis månadsvist eller kvartalsvist.

Det finns omkring 160 elnätsbolag. Deras befintliga system för att återbetala pengar ser olika ut. Genom att gå via elnätsföretagens befintliga system minskas administrationen för elnätsföretagen så att stödet så snart som möjligt ska betalas ut till de berörda hushållen.

Elnätbolaget kan till exempel antingen göra en utbetalning till kunden eller kreditera nästkommande faktura med motsvarande belopp som stödet innebär. Har en kund till exempel kvartalsvis faktura och elnätsbolaget valt att kreditera nästkommande faktura kan det av den anledningen dröja längre än om kunden har månadsvis fakturering.

Måste jag ansöka om pengarna, eller hur kommer det här att fungera?

Nej, du behöver inte ansöka om pengarna. Utbetalningen kommer att ske automatiskt från ditt elnätsbolag, antingen genom en utbetalning eller kreditering på fakturan.

Hur får jag pengarna?

Elnätbolaget väljer hur pengarna når hushållen. Det kan ske antingen genom att göra en utbetalning till kunden eller att kreditera nästkommande faktura med motsvarande belopp som stödet innebär.

Det är alltså elnätsbolaget som bestämmer hur pengarna förmedlas till kund. Som kund kan du således inte välja hur stödet utbetalas.

Hur mycket kan det här betyda för mig som enskild konsument?

Modellen är utformad som en trappa som börjar på en förbrukningsnivå om 700 kWh per månad där kunden får 100 kronor per månad, sammanlagt 300 kr. De som har en förbrukning på eller över 2 000 kWh per månad kommer att kunna få 2 000 kr per månad, sammanlagt 6 000 kr.

Men första utbetalningen i april, är inte det väldigt sent för höga räkningar i december?

En av regeringens två tydliga prioriteringar har varit att stödet ska kunna betalas till dem som har fått höga elräkningar, så snabbt och så smidigt som möjligt. Vi har tillsammans med elnätsbolagen gjort detta så snabbt vi kan, men det är också viss administration som behöver komma på plats.

Elpriskompensation för sju miljarder – för en säsong. Ska ni lägga dom pengarna på folks elräkningar? Är det inte bättre att satsa det på att bygga ny produktion?

Elpriskompensationen är en åtgärd för en i Sverige extrem och ovanlig situation. Den kommer att ge omkring två miljoner hushåll ett tydligt tillskott, för en tid när elräkningarna oväntat skjutit i höjden extremt snabbt. Det är en insats här och nu, inte något hushållen ska förvänta sig kommer att ske igen. Många har sannolikt fått sig en tankeställare, både när det gäller vilken typ av elavtal man har och att energieffektivisering kan vara något att satsa på.

De höga priserna beror främst på höga priser på naturgas. Bara förra året hade vi rekordlåga priser i Sverige – med samma energimix som vi har idag.

Uppdaterades senast: