Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

S presenterar ny myndighet mot välfärdsbrott

Finansminister Mikael Damberg presenterade under fredagen den 4 mars en ny myndighet som ska arbeta mot välfärdsbrott, Utbetalningsmyndigheten. Myndigheten, som ska hålla koll på utbetalningar från de statliga välfärdssystemen, ska placeras i Södertälje och får 70-80 anställda.

Det här är ytterligare en sten som den socialdemokratiska regeringen vänder på för att komma åt den organiserade brottsligheten.

– Södertälje är en kommun som verkligen har utmärkt sig för att bekämpa välfärdsfusk och det finns goda erfarenheter där av praktisk samverkan mellan myndigheter, säger Mikael Damberg med anledning av valet av placering av den nya Utbetalningsmyndigheten.

Utbetalningsmyndighetens uppgift blir bland annat att sköta ett gemensamt transaktionskonto för utbetalningar från Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, pensionsmyndigheten, CSN och Skatteverket, med flera. På så sätt ska det bli enklare att upptäcka fusk där en person får dubbla eller felaktiga utbetalningar.

Utbetalningsmyndigheten ska också arbeta med olika datagranskningar och systemövergripande analyser och på så sätt bidra till att komplettera och stärka kontrollarbetet hos berörda myndigheter och arbetslöshetskassor.

Att skapa en plattform där de stora, utbetalande myndigheterna samlas i ett system är ett komplext arbete, såväl juridiskt som tekniskt, betonar finansministern. Många är beroende av utbetalningarna från systemen och det får under inga omständigheter gå fel.

Samtidigt visar flera utredningar att det idag är stora belopp som utbetalas felaktigt eller betalas ut som ett resultat av fusk, konstaterar Mikael Damberg. Välfärdsbrott kopplas också allt oftare samman med den organiserade brottligheten och har över tid blivit mer avancerade, systematiska och svårare att upptäcka.

– Det här är helt oacceptabelt. När våra trygghetssystem utnyttjas och missbrukas riskerar det att urholka förtroendet och legitimiteten för hela vår välfärd. Människor ska kunna lita på att deras skattepengar går till det de är avsedda för, de ska inte hamna i kriminellas fickor.

Försäkringskassans rättschef Mikael Westberg får nu regeringens uppdrag att utreda bildandet av myndigheten som föreslås inleda sin verksamhet den 1 januari 2023. Men för det krävs också ett riksdagsbeslut.

När den nya myndigheten är fullt utbyggd beräknas den ha närmare 80 anställda.

Uppdaterades senast: