Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Kraftig förstärkning av Sveriges försvarsförmåga

Anslaget till det militära försvaret ska öka till 2 procent av BNP. Resurser som så snabbt som möjligt ska omsättas i en praktiskt stärkt försvarsförmåga.

Det meddelade idag statsminister Magdalena Andersson, försvarsminister Peter Hultqvist och finansminister Mikael Damberg vid en pressträff med anledning av kriget i Ukraina och det försämrade säkerhetspolitiska läget i Europa.

– Sverige och hela EU har kraftfullt fördömt Rysslands väpnade angrepp mot Ukraina. Ryssland hotar den europeiska säkerhetsordningen, den ordning som alla Europas länder, inklusive Sverige, bygger sin säkerhet på, sa Magdalena Andersson.

Det är bakgrunden till att regeringen idag presenterar ett nytt initiativ inom försvarsområdet.

– Sveriges försvarsförmåga ska kraftigt stärkas. Vi stärker hela försvaret. Både det militära försvaret och det civila försvaret, sa Magdalena Andersson.

Mellan 2014 och 2025 kommer utgifterna för försvaret ha ökat med 85 procent med nuvarande försvarsbeslut. En upprustning som ska ske på ett systematiskt, realistiskt och genomförbart sätt.

– Kriget i Europa kommer att påverka det svenska folket. I ett läge där spänningarna i vårt närområde är större än på flera decennier behöver vi fortsätta att stärka den svenska försvarsförmågan, sa Magdalena Andersson och konstaterade att Sverige redan nu är mitt i den största upprustningen sedan 1950-talet.

Nya regementen öppnar, fler soldater utbildas och försvarsmateriel tillverkas och köps in. Flera stora beslut har fattats för att möjliggöra expansionen, bland annat får Försvarsmakten åter kalla till repetitionsutbildningar. Värnplikten har också återinförts. Det innebär att Sverige nu tillämpar alla delar av totalförsvarsplikten.

– Utgångspunkten för upprustningen är att vi ska kunna möta ett väpnat angrepp mot Sverige tillsammans med andra, inbegripet krigshandlingar på svenskt territorium, sa Magdalena Andersson.

Statsministern betonade att alla människor i Sverige kommer att påverkas av det nya säkerhetsläget och att vi alla måste ställa in oss på att vi ska göra vår del för att stärka Sverige.

– Det handlar om att vi ska bygga ett folkförsvar, ett totalförsvar av svenska folket och till det svenska folket, sa hon. Vi ska tillsammans bygga upp svenska folkets motståndskraft.

Magdalena Andersson fortsatte:

– Här vill jag tala klarspråk, fler unga kommer på sikt behöva bereda sig för att göra värnplikt och bidra till det militära försvaret.

Regeringen arbetar redan i tre spår för att bemöta kriget:

För det första stöttar Sverige Ukraina och den ukrainska befolkningen med ekonomiskt stöd, humanitärt stöd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. men också stöd som stärker Ukrainas motståndskraft, inklusive på det militära området.

För det andra riktar Sverige tillsammans med andra länder sanktioner mot den ryska regimen och deras ekonomiska intressen.

För det tredje vidtar vi åtgärder för att stärka Sverige. Där är dagens besked en sådan viktig åtgärd.

Läs mer om regeringens insatser med anledning av kriget i Ukraina här.

Uppdaterades senast: