Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Stödpaket mot prisökningarna på el och drivmedel

Sänkt drivmedelsskatt, en förlängd elpriskompensation, höjt bostadsbidrag till barnfamiljer och kompensation till privatpersoner med bil. Det var några av insatserna i det åtgärdspaketet som finansminister Mikael Damberg presenterade under måndagen för att lindra de skenande priserna på drivmedel och el som just nu slår hårt mot svenska hushåll.

Rysslands invasion av Ukraina har lett till ökade priser på drivmedel och el och många människor i Sverige har det just nu svårt att få utgifterna att gå ihop. Det är bakgrunden till att regeringen idag presenterade ett kraftfullt åtgärdspaket för att möta prisökningarna.

Sammanlagt handlar det om åtta punkter för att lindra prisökningarna på drivmedel och el:

  1. Tillfälligt sänkt skatt på diesel och bensin.
  2. Särskild drivmedelskompensation till privatpersoner som äger en bil.
  3. Ytterligare medel till klimatbonussystemet.
  4. Elpriskompensationen förlängs en månad i södra och mellersta Sverige.
  5. Tillfälligt höjt bostadsbidrag för barnfamiljer.
  6. Reformerade reseavdrag med tydligare landsbygdsprofil.
  7. Pausad reduktionsplikt på dagens nivåer för att bevara systemet.
  8. Pausad BNP-indexering för av drivmedelsskatterna.

Dieselskatten sänks till EU:s miniminivå

Bland annat sänks skatten på diesel och bensin med 1,30 vid pump (utöver de 50 ören som tidigare aviserats). Det innebär att skatten sänks till EU:s miniminivå för diesel. Skatten på bensin sänks lika mycket. Om regeringens förslag går igenom kommer skattesänkningen att träda i kraft i juni och löpa till sista oktober i år.

Privatpersoner som äger en bil kommer också att få en drivmedelskompensation om 1 000 kronor per bil och de som bor i gles- och landsbygd får dessutom ytterligare 500 kronor i stöd. Utgångspunkten är att kompensationen betalas ut automatiskt, maximalt en bil per person.

Klimatbonussystemet får också ytterligare medel, vilket innebär att de privatpersoner som köper en elbil kan få upp till 70 000 kronor i stöd. Och för att stärka hushåll med svag ekonomi höjs även bostadstillägget med ett belopp som motsvarar 25 procent av det preliminära bostadsbidraget. Beloppet betalas ut juli-december 2022.

På längre sikt genomförs den största reformeringen av resebidraget på flera decennier och 260 000 fler personer bedöms kunna ta del av skattereduktionen som kommer träda i kraft under 2023. Bland de långsiktiga åtgärderna märks även att den så kallade reduktionsplikten – det vill säga att alla drivmedelsleverantörer måste minska växthusgasutsläppen från berörda drivmedel med en viss procentsats – fryses för 2023 på dagens nivåer.

Frågor och svar om stödpaketet för drivmedel och el:

Varför är priserna så höga nu?
Det är ett faktum att priserna på bränsle och el har gått upp på grund av Putins olagliga invasion av Ukraina, men man ska komma ihåg att priserna har påverkats av Rysslands agerande redan innan invasionen. De höga elpriserna i vintras var till stor del på grund av att Ryssland minskade gasleveranserna till EU.

Man ska också vara medveten om att de senaste justeringarna av skatten på diesel och bensin faktiskt är sänkningar och att BNP-indexeringarna har pausats, vilket påverkar priset nedåt.

Hur agerar regeringen för att stötta lantbruket som är beroende av drivmedel?
I februari gick regeringen ut med ett förslag om ett extra stödpaket till lantbruket, just för att de har så höga kostnader nu. Det är en miljard kronor som går till att kompensera för de höga kostnaderna. I det ligger bland annat en återbetalning på dieseln med 2 kr per liter. Vi ska ha ett starkt jordbruk i Sverige.

Går det här paketet tvärt emot ambitionerna om grön omställning och att Sverige ska bli en fossilfri välfärdsstat?

Sverige ska ligga längst fram i klimatomställningen och använda omställningen för att skapa nya, gröna jobb. Det beskedet kvarstår. Det här paketet handlar om att möta en exceptionell situation för många svenska hushåll. Men långsiktigt är det bästa vi kan göra för att freda vanligt folk från den här typen av oroligheter att öka takten i klimatomställningen och bryta beroendet av importerade energislag.

Varför sänker ni inte skatterna mer?
Att vi inte sänker koldioxidskatten utan bara energiskatten beror på att EU:s Energiskattedirektiv sätter miniminivåer som måste uppfyllas och då går det inte att sänka mer än vårt förslag.

Urholkar ni genom detta koldioxidskattens miljöstyrande effekt?
Nej, det är energiskatten som sänks. Dessutom har koldioxidskatten en styrande effekt och bör spegla det fossila kolinnehållet.

Ni har tidigare varit emot att sänka drivmedelsskatterna. Varför har ni ändrat er?
Just nu ser vi kraftigt höjda drivmedelspriser och då är det rimligt att agera. Vi har noga vägt olika alternativ mot varandra.

Kommer förslaget gå igenom i riksdagen?
Vi tror att alla riksdagens partier är intresserade av att sänka drivmedelskostnaderna för vanligt folk i det här läget. Men nu är det upp till riksdagen att behandla de här förslagen skyndsamt så att de kan träda i kraft i tid.

Gäller bränslebidraget för elbilar?
Ja, elbilsägare får också stöd.

Vad gäller för bilar som är avställda?
Endast bilar som är i trafik kommer att få stöd.

Får man bidrag per person eller bil?
En ny drivmedelskompensation införs till privatpersoner. Kompensationen är till privatpersoner som äger en personbil. Stödet kommer vara 1 000 kronor per bilägare. De som bor i kommuner som ingår i stödområdena 1, 2 eller 3 och äger en personbil får ytterligare 500 kronor i kompensation. Det handlar främst om boende i gles- och landsbygder där avstånden är stora. Kostnaden för åtgärden beräknas till omkring 4 miljarder kronor.

Uppdaterades senast: