Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

150 miljoner kronor till drivmedelssatsning i hela landet

Det ska gå att tanka sin bil i alla delar av landet, även på gles- och landsbygd. Därför har regeringen idag fattat beslut som säkrar upprustningen av bensinmackar och säkerställer tillgången till mackar i gles- och landsbygdsområden där servicen är gles.

Det är viktigt att alla bensinmackar har samma möjlighet till en säker service. Från och med 1 juli 2022 måste samtliga drivmedelsstationer skydda sina nedgrävda rörledningar för hantering av brandfarlig vätska, på bestämmelser av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Detta är en kostsam åtgärd, inte minst för mindre mackar på glesbygden som ofta saknar stora summor för investering.

Därför går regeringen nu ut med ett stöd på 150 miljoner kronor för investeringar i drivmedelsstationer som behöver kunna genomföra nödvändiga förändringar för att möta morgondagens behov. Stödet ska också bidra till att göra service och utbud tillgängligt även i gles- och landsbygd.

Stödet omfattar företag med försäljningsplatser för drivmedel som:

  • tillhandahåller drivmedel för motordrivna fordon till allmänheten på åretruntbasis
  • är beläget i ett landsbygdsområde där servicen är gles
  • är beläget mer än 15 kilometer från ett annat försäljningsställe för drivmedel
  • är i behov av stöd för att fortsätta bedriva verksamheten

Försäljningsställen kommer kunna få upp till 85 procent av kostnaderna i stöd för att genomföra åtgärden. Förordningen kommer att träda i kraft den 19 april.

Uppdaterades senast: