Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Fler åtgärder i kampen mot gängkriminaliteten

Regeringen beslutade idag om ytterligare åtgärder för att bekämpa och förebygga den grova brottsligheten. Insatserna omfattar bland annat åtgärder för att bryta tystnadskulturen i kriminella kretsar genom ett system med kronvittnen. Regeringen ska även utreda om individer i kriminella miljöer bör kunna få vistelseförbud i vissa områden.

Den socialdemokratiska regeringen fortsätter att vända på varje sten för att bekämpa den grova brottsligheten. Sedan 2014 har den s-ledda regeringen därför lagt om svensk kriminalpolitik, med bland annat omkring 60 straffskärpningar, fler uniformerade poliser och fler civilanställda hos polisen än vad vi någonsin tidigare haft. Polisen har också fått nya och skarpare verktyg.

Men regeringen nöjer sig inte med det.

– Vi har fortsatt tre prioriteringar för att trycka tillbaka gängkriminaliteten, konstaterade inrikes- och justitieminister Morgan Johansson vid en presskonferens idag den 17 mars. Det handlar om att bryta tystnadskulturen, skärpa straffen för gängkriminella och gå på deras pengar.

Sex propositioner, med syfte att bekämpa gängkriminaliteten, presenterades av Morgan Johansson vid presskonferensen:

  • Skärpta straff för knivbrott
  • Skyldighet att registrering av kontantkort – ger en förbättrad tillgång till uppgifter för brottsbekämpande myndigheter
  • Åtgärder för att bryta tystnadskulturen i de kriminella kretsarna genom ett system med kronvittnen, stärkt skydd för vittnen och skärpt straff för mened
  • Ökad kontroll när straff avtjänas med fotboja
  • Kriminalvårdens möjligheter att tillfälligt omhänderta villkorligt frigivna som bryter mot reglerna stärks
  • Förbättrat informationsutbyte om brottmålsdomar i EU – bland annat blir polisens fingeravtrycksregister blir mer heltäckande.

Regeringen tillsätter även en utredning för att undersöka möjligheten att meddela ett individuellt geografiskt avgränsat vistelseförbud, exempelvis när en person är involverad i gängkriminalitet eller narkotikaförsäljning.

Syftet är att få bort de mest brottsaktiva från utsatta platser för att lugna ner pågående konflikter och minska brottsligheten, enligt regeringen.

Regeringen har också gett Brottsförebyggande råder (Brå) i uppdrag att utveckla stödet till kommuner med utsatta områden. Det kan handla om insatser för att förebygga och motverka nyrekrytering till kriminella gäng och nätverk, grovt våld mellan kriminella och ordningsstörningar i det offentliga rummet.

Regeringen kommer också att tillsätta en utredning för att kartlägga behovet av och lämna förslag på förbättrade möjligheter till informationsutbyte mellan brottsbekämpande myndigheter och andra verksamheter, i syfte att göra brottsbekämpningen mer effektiv.

Uppdaterades senast: