Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Största reformen av reseavdraget någonsin

Den socialdemokratiska regeringen överlämnar idag ett förslag på ett nytt och förenklat system för reseavdrag till Lagrådet. Det är den största reformen av reseavdraget sedan det infördes och innebär att avdraget ersätts av en enklare, avstånds­baserad och färdmedelsneutral skattereduktion.

Det nuvarande systemet är krångligt och reseavdraget är svårt att redogöra för i deklarationen, med många skattefel som följd. Dagens reform skapar ett enklare och tydligare regelverk som blir lättare för den enskilda personen att räkna ut. Dessutom kommer 260 000 fler människor att kunna ta del av reseavdraget.

Skattereduktionen kommer att beräknas på avståndet som personen reser från bostaden till arbetet. För en vanlig löntagare höjs reseavdraget till 25 kronor milen, jämfört med dagens 18:50.

Den lägre gränsen för att få reseavdrag föreslås vara 15 km i stora delar av landet, men i storstadskommuner i Stockholm, Västra Götaland och Skånes län föreslås den lägre avståndsgränsen att vara 30 km för att på ett enkelt sätt spegla tillgången till kollektivtrafik. Landsbygdsprofilen i förslaget skärps ytterligare genom att den övre gränsen för avdraget föreslås höjas från dagens 80 km till 120 km vilket innebär en betydlig skillnad för de som har långa avstånd till jobbet.

Den nya skattereduktionen är också en viktig klimat- och miljösatsning då den omfattar alla färdmedel, till skillnad från dagens system. Det nya förslaget innebär dessutom att även de som samåker i bil eller reser klimatsmart med tåg eller buss får del av skattereduktionen.

-Det här är ett långsiktigt förslag som kommer göra skillnad en lång tid framåt, säger finansminister Mikael Damberg på dagens pressträff.

Kostnaden för det förstärkta förslaget beräknas vara cirka 4,1 miljarder kronor. Modellen för det nya reseavdraget föreslås träda i kraft den 1 januari 2023.

Så påverkar det nya reseavdraget vanligt folk

En snickare som tar bilen till jobbet från Tingsryd till Växjö, får med dagens reseavdrag 7600 kr i skatteavdrag. Hon får, med regeringens nya system och förstärkta nivåer, 10 000 kronor.

En undersköterska som tar tåget mellan Härnösand och Sundsvall, får inte ta del av dagens reseavdrag över huvud taget. Han får med det nya förslaget nästan 11 800 kronor.

En som pendlar till jobbet mellan Arjeplog och Arvidsjaur får med regeringens förstärkta förslag 23 500 kronor i skattereduktion. Hen får i dagens system 17 600 kronor.

Uppdaterades senast: